Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain sijoittamista koskevat säännökset muuttuvat

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.3.2017 13.15
Tiedote 42/2017

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain mukaisten vapaaehtoista eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen sijoittamista rajoittavia säännöksiä muutetaan ja puretaan.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 23. maaliskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1.4.2017.

Uudistuksen myötä sijoituksia voidaan tehdä yhtenäisin ehdoin ETA- ja OECD-valtioihin. Kiinteistösijoitusten osalta eläkevastuun ja vastuuvelan bruttomäärän kattamista koskevat määrälliset rajoitukset kumotaan, ja näiden sijoitusten sääntely tapahtuu jatkossa huolellisuusvelvollisuuden, tuottavuus- ja turvaavuusvaatimusten sekä sijoitusten hajauttamisvelvollisuuden kautta. Muutosten ennakoidaan lisäävän valinnanmahdollisuuksia sijoituskohteita etsittäessä.

Sääntely sopeutetaan OECD:n kanssa tehdyn sopimuksen ja pääoman liikettä koskevan koodin velvoitteisiin. Muutoksen myötä Suomella ei ole tarvetta lisätä vapaaehtoista lisäeläkevakuutustoimintaa harjoittavia eläkesäätiöitä ja vakuutuskassoja koskevia varaumia ja selityksiä OECD:n pääoman liikettä koskevaan koodiin.

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta valmistellaan vahvistettavista lakimuutoksista erillään.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Juha Jokinen, p. 0295 163594, [email protected]

 

Sivun alkuun