Hyppää sisältöön

Erityishuollossa olevien itsemääräämisoikeus vahvistuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2016 14.20
Tiedote 68/2016

Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki muuttuu. Muutosten tarkoituksena on vahvistaa erityishuollossa olevan henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista sekä vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä erityishuollossa.

Laki korostaa jokaisen erityishuollossa olevan kehitysvammaisen ihmisen oikeutta täysimääräiseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Hänen toiveensa, mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa on otettava  huomioon, ja hänelle on turvattava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omiin asioihinsa.

Lakiin tulevilla uusilla säännöksillä pyritään vähentämään rajoitustoimenpiteiden käyttöä erityishuollossa. Taustalla on ajatus, että mitä normaalimpaa elämää kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetuissa asumispalveluyksiköissä ja laitoksissa voidaan elää, sitä vähemmän on tarvetta turvautua rajoitustoimenpiteiden käyttöön.

Rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää vain silloin, kun se on välttämätöntä erityishuollossa olevan tai jonkun toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi tai kun on tarvetta torjua merkittävä omaisuusvahinko. Rajoitustoimenpiteisiin ei saa ryhtyä, jos käytettävissä on jokin lievempi keino, ja rajoitustoimenpiteen käyttö on lopetettava heti, kun se ei enää ole välttämätöntä.

Erityishuollossa olevien kehitysvammaisten ihmisten oikeusturvaa vahvistetaan muun muassa käytettyjen rajoitustoimenpiteiden kirjaamista ja jälkiselvittelyä, virka- ja vahingonkorvausvastuuta sekä tehostettua viranomaisvalvontaa koskevin säännöksin.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 19. toukokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina, ja se tulee voimaan 10. kesäkuuta 2016. Samanaikaisesti lainmuutoksen kanssa tulee Suomen osalta voimaan Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus.

Lisätiedot

hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, p. 0295 163 406, [email protected]

19.5.2016 kello 16.11 Tiedotteen viimeinen virke on korjattu ja siitä on poistettu sana ratifiointi. Suomi on jo ratifioinut sopimuksen.