Hyppää sisältöön

EU-maiden ministerit koolla: lääkepaketti, rokotteilla ehkäistävät syövät ja sisämarkkinoiden sosiaalinen ulottuvuus agendalla

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2024 16.58
Tiedote
Kuva, jossa on EU:n lippu ja kerrotaan tulevasta EU-maiden ministereiden kokouksesta.

EU-maiden ministerit tapaavat työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokouksessa 20.-21.6.2024 Luxemburgissa. Ministerit käsittelevät muun muassa sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta, lääkelainsäädännön uudistusta, terveyssektoria osana kriisivalmiutta sekä mahdollisuutta hyväksyä neuvoston suositus syöpää ehkäisevistä rokotteista. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvoston kokouksessa 20.6. Suomea edustaa ministeri Kaisa Juuso ja terveysneuvostossa 21.6. ministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Uusia innovaatioita ja kohtuuhintaisia ja tehokkaita lääkkeitä 

Terveysministerit käsittelevät edistymisraportin EU:n lääkelainsäädännön kokonaisuudistuksesta ja keskustelevat uudistuksen osana päivitettävästä lääkekehityksen kannustinjärjestelmästä. Lääkelainsäädännön uudistuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa EU:n kilpailukykyä ja houkuttelevuutta lääkealan innovaatioille sekä varmistaa tehokkaiden ja kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuus kaikissa jäsenvaltioissa. Uudistuksen puitteissa keskustellaan siitä, millaiset kannustimet tukisivat tavoitteen saavuttamista.   

Suomi tukee uudistuksen tavoitetta kehittää uusia lääkkeitä ja edistää lääkkeiden kehittämistä sairauksiin, joihin ei ole olemassa riittäviä lääkehoitoja. Suomi pitää tärkeänä, että uusia lääkkeitä olisi saatavissa jokaisessa EU-jäsenvaltiossa. Samalla on varmistettava, että myös koko väestön terveyden kannalta keskeisten sairauksien lääkekehitykseen kannustetaan riittävästi.  

–On tärkeää vahvistaa samaan aikaan EU:n kilpailukykyä sekä innovaatioita ja investointeja edistävää toimintaympäristöä kuin myös lääkkeiden saatavuutta potilaiden tarpeisiin vastaamiseksi koko EU:ssa. Kannustimien ennakoitavuus ja selkeys ovat tärkeitä sekä lääkekehityksen että yhteiskunnan ja lääkkeen käyttäjien kannalta, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa. 

Rokotteilla ehkäistävät syövät ja kriisivalmiuden vahvistaminen 

Kokouksessa ministereiden on tarkoitus hyväksyä neuvoston suositus rokotteilla ehkäistävistä syövistä sekä päätelmät Euroopan terveysunionin tulevaisuudesta.  

Suomi pitää tärkeänä, että kokonaisturvallisuuden lähestymistapa varautumiseen ja tarttumattomien tautien ennaltaehkäisy ovat mukana päätelmissä neuvoston viesteissä tulevalle komissiolle. 

–EU:n kriisivalmiuden vahvistaminen on yksi Suomen hallituksen painopisteistä, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen painottaa. 

Ministeri Grahn-Laasonen tapaa kokouksen yhteydessä Unkarin, Puolan ja Tanskan terveysministerit. 

Toimivat sisämarkkinat edistävät hyvinvointia ja työllisyyttä 

Työllisyys- ja sosiaaliministerit keskustelevat kokouksessa sisämarkkinoiden sosiaalisesta ulottuvuudesta. Suomen näkemys on, että kilpailukyvyn varmistaminen, toimivat sisämarkkinat ja talouskasvu edistävät ihmisten hyvinvointia ja työllisyyttä EU-alueella. 

–Osaavan ja koulutetun työvoiman turvaaminen, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden sujuvoittaminen sekä digitaalisen siirtymän tukeminen ovat tärkeitä alueita kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä. Ihmisten terveys ja hyvinvointi voidaan nähdä myös kasvun ja kilpailukyvyn osatekijöinä, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso toteaa.  

Keskustelun taustalla on jäsenmaiden Italian entiseltä pääministeriltä Enrico Lettalta tilaama raportti Euroopan sisämarkkinoiden tulevaisuudesta. 

Eurooppalaisten yritysneuvostojen toimivuutta paremmaksi 

Ministerit pyrkivät sopimaan neuvottelukannastaan eurooppalaisista yritysneuvostoista annettuun direktiiviehdotukseen, johon komissio esitti tammikuussa 2024 muutoksia. Neuvostot edustavat eurooppalaisia työntekijöitä monikansallisissa yrityksissä, joissa on yli 1000 työntekijää.  

Komissio on halunnut direktiiviin esitettävillä muutoksilla edistää direktiivin täytäntöönpanoa, helpottaa eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista, edistää aiempaa mielekkäämpää tiedottamista ja kuulemista sekä varmistaa, että neuvostoilla on tarvittavat valmiudet hoitaa tehtävänsä. Lisäksi halutaan vahvistaa sukupuolten tasapuolista edustusta eurooppalaisissa yritysneuvostoissa. 

Suomi tukee tavoitetta puuttua epäkohtiin, joita eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevan direktiivin soveltamisessa on havaittu. Yritysten hallinnollisen taakan ja kustannusten lisääntymistä pitäisi kuitenkin välttää. Suomi tukee myös tavoitetta parantaa sukupuolten tasapuolista edustusta eurooppalaisissa yritysneuvostoissa. Suomi pitää tärkeänä, että jäsenmaille jätetään riittävästi kansallista liikkumavaraa toteuttaa seuraamukset ja velvoitteet direktiivissä säädettyjen velvoitteiden rikkomisesta. 

Ministeri Juuso tapaa kokouksen yhteydessä Ruotsin työ- ja integraatioministeri Johan Pehrsonin

Lisätietoja 

Kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen, STM, puh. 0295163175   

Kansainvälisten asiain neuvos Ville Korhonen, STM, puh. 0295163010   

Johtava asiantuntija Jenni Heikka, TEM, puh. 0295047163 

Sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Nuutti Hyttinen, puh. 0295163073  

Sosiaaliturvaministerin erityisavustaja Teresa Salminen, puh. 0295163109 

Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]