Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys sairaala- ja päivystysverkosta lausuntokierroksella

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.5.2024 11.44
Tiedote

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi on lausuntokierroksella 21.5.-1.7.2024. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä ja leikkaustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

Hallituksen kehysriihen 16.4.2024 päätöksen mukaisesti muutoksia tehtäisiin yöpäivystyksiin ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoon.  

Esityksen tavoitteena on vahvistaa Suomen kansallista erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten palveluverkkoa siten, että se pystyy laadukkaasti, potilasturvallisesti ja kestävästi vastaamaan väestön palvelutarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Esityksellä pyritään erityisesti turvaamaan henkilöstön ja erityisosaamisen riittävyyttä eri sairaaloihin ja muihin palveluihin keskittämällä vaativinta, henkilöresurssiriippuvaista ja varallaoloa edellyttävää toimintaa yliopistollisiin sairaaloihin ja keskussairaaloihin.  

Päällekkäiseen varallaoloon nyt käytettyä resurssia voitaisiin uudelleen kohdentaa peruspalveluihin ja kevyempiin palveluihin, uusiin toimintamalleihin sekä ilta-aikaiseen ja viikonlopun kiirevastaanottotoimintaan. Leikkaustoimintaa koskevilla säännösmuutoksilla halutaan myös varmistaa, että julkinen ja yksityinen terveydenhuollon kapasiteetti hyödynnetään alueella tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä myös parantaa potilaiden hoidon saatavuutta ja voi auttaa lyhentämään hoitojonoja.  

Keskeiset ehdotukset

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuoltolain erikoissairaanhoidon työnjakoa ja kiireellistä hoitoa koskevaa sääntelyä. Esityksen mukaan jatkossa kullakin hyvinvointialueella voisi olla yksi nimetyllä paikkakunnalla sijaitseva yliopistollinen sairaala tai keskussairaala, jossa on väestölle avointa ja sairaalan toiminnan varmistavaa monierikoisalaista ympärivuorokautista päivystystä ja jossa voi toteuttaa ympärivuorokautista leikkaussalivalmiutta edellyttävää kirurgista toimintaa. Uudellamaalla HUS-yhtymä voisi päätöksensä perusteella ylläpitää tällaisia sairaaloita muillakin paikkakunnilla kuin vain Helsingissä. Synnytyksiä koskevaa sääntelyä ei muutettaisi. 

Ympärivuorokautinen monierikoisalainen yhteispäivystys ja raskas kirurgia loppuisi Kemissä, Savonlinnassa, Oulaisissa, Salossa ja Valkeakoskella sijaitsevissa sairaaloissa, mutta niissä voisi jatkaa päiväkirurgiaa. Synnytyksiä ei olisi mahdollista jatkossa järjestää Kemissä. Osassa hyvinvointialueita on jo tehty päätöksiä, jotka ovat ehdotusten kanssa saman suuntaisia. 
  
Nykyisin poikkeusluvalla ylläpidetty ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystys loppuisi Iisalmessa, Jämsässä, Kouvolassa, Raahessa ja Varkaudessa. Laissa säädettäisiin, että tällaista päivystystä voisi ylläpitää Ivalossa, Kemissä, Kuusamossa, Savonlinnassa, Pietarsaaressa ja Raaseporissa, jos asiasta sovitaan yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa ja muut laissa säädetyt, esimerkiksi henkilöstön riittävyyteen ja taloudelliseen kantokykyyn liittyvät, edellytykset täyttyvät. Poikkeuslupakäytännöstä luovuttaisiin. Laissa selkeytettäisiin myös sääntelyä siitä, millä edellytyksin leikkauksia ja tiettyjä muita toimenpiteitä voisi hankkia muilta palveluntuottajilta.  

Lait ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2026.  Päiväkirurgiaa ja tiettyjä toimenpiteitä koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan jo 1.3.2025 alkaen väliaikaisella lainmuutoksella. 
Hallituksen esitys on osa hallitusohjelmaan perustuvaa kansallista palvelureformia.  
 
Linkki tiedotteeseen kehysriihipäätöksestä:

Lausunnot pyydetään toimittamaan 1.7.2024 mennessä. 

Suomenkielisen lausuntokierroksen alkaessa 21.5.2024 liitteenä ovat ruotsinkieliset pykäläehdotukset, niiden perustelut ja eräitä muita osioita. Koko esityksen ruotsinkielinen käännös valmistuu arviolta viikolla 24. Ruotsinkielisen version lausuntoaika jatkuu käännöksen valmistuessa siten, että lausuntoaika on suomenkielisen version kanssa yhtä pitkä. 

Lisätiedot 

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson erityisavustaja Nuutti Hyttinen, p. 0295 163 073 
Lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, STM, p. 0295 163 014 (erikoissairaanhoito, päivystykset) 
Hallitusneuvos Merituuli  Mähkä, STM, p. 0295 163 575 (hallituksen esitys) 

Toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta