Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Hallitus esittää muutosta eläkesiirtolakiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2021 13.37
Tiedote 160/2021

Esityksessä ehdotetaan, että kansallista eläkesiirtolakia muutetaan koskemaan myös määräaikaisesti tai alle 10 vuotta EU:n instituutiossa työskenteleviä henkilöitä. Muutos koskee oikeutta siirtää eläkeoikeudet EU:n eläkejärjestelmästä Suomen eläkejärjestelmään työsuhteen loputtua.

Voimassa olevan eläkesiirtolain mukaan Suomesta EU-instituution palvelukseen menevä henkilö voi siirtää Suomessa karttuneen työeläkeoikeuden EU:n eläkejärjestelmään ja vastaavasti palauttaa eläkeoikeuden Suomen työeläkejärjestelmään työsuhteen loputtua. Määräaikaisesti tai alle 10 vuotta EU:n instituutioissa työskentelevillä ei nykyisen lainsäädännön nojalla ole oikeutta siirtää EU:ssa työskentelyn aikana karttunutta eläkeoikeutta Suomen työeläkejärjestelmään. Heille ei myöskään tule myöhemmin maksettavaksi eläkettä EU:sta henkilöstöasetuksen säännöksistä johtuen. 


Voimaan astuessaan lakimuutos laajentaisi eläkesiirtolain koskemaan myös määräaikaisesti EU:n palveluksessa olevia työntekijöitä. Muutos mahdollistaisi EU-instituutiossa karttuneen eläkeoikeutta vastaavan pääoma-arvon siirtämisen Suomen työeläkejärjestelmään ilman vaatimusta aiemmasta siirrosta Suomen työeläkejärjestelmästä EU:n järjestelmään. Edellytyksenä on, että henkilölle on ennen siirron hakemista syntynyt oikeus kuukausittain maksettavaan eläkkeeseen Suomesta. Ehdotuksen mukaan siirto tehtäisiin Kevaan ja siirretty eläkeoikeus rinnastuisi valtion eläkkeeseen. Siirtopyyntöjen määräksi on arvioitu  korkeintaan muutamia kymmeniä vuositasolla.


Laki tulisi voimaan 1.1.2022.


Lisätietoja:

hallitusneuvos Henna Huhtamäki, p. 295 163 072, [email protected]

 
Sivun alkuun