Hyppää sisältöön

Hallitus ehdottaa Kansaneläkelaitoksen hallintoa ja tilintarkistusta koskevia lakimuutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 15.38
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin, sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin sekä useaan muuhun lakiin. Esityksellä toteutettaisiin hallitusohjelman kirjausta Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksen hallintoa ja tilintarkastusta koskevia säännöksiä päivitettäisiin ja täsmennettäisiin. Kansaneläkelaitoksen hallituksen lakisääteisiksi tehtäviksi lisättäisiin Kansaneläkelaitoksen strategian vahvistaminen sekä ylimmän johdon sijaisuuksista päättäminen.  

Kelan pääjohtajan ja johtajien palvelussuhteet muuttuisivat jatkossa määräaikaisiksi. Kelan pääjohtajan nimittäisi jatkossa Kelan valtuutetut ja johtajat Kelan hallitus. Muutoksilla yhdenmukaistettaisiin valtion ylintä johtoa koskevaa sääntelyä ja vahvistettaisiin Kansaneläkelaitoksen hallituksen asemaa. 

Esityksessä ehdotetaan, että jatkossa Kelan hallitus voisi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan neuvottelukuntia. Muutos lisäisi Kelan hallituksen harkintavaltaa neuvottelukuntien asettamisessa.  

Samalla lakiin lisättäisiin säännös Kansaneläkelaitoksen antamasta virka-avusta. Esityksessä ehdotetaan myös, että Kansaneläkelaitoksen biologisten lääkkeiden määräämisen ohjaus- ja valvontatehtävän rahoitus olisi jatkossa erillään Kansaneläkelaitoksen muiden toimintakulujen jaosta ja rahoituksesta. Lisäksi etuuslakeihin tehtäisiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetusta laista johtuvia teknisiä muutoksia. 

Lakimuutoksien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

Lisätietoja: 

hallitussihteeri Annika Juurikko, p. 0295 163 242, [email protected]