Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Kansallinen suunnitelma: Mielenterveys- ja päihdepalveluita ei pidä erottaa muista palveluista

30.1.2013 10.41
Uutinen N5-61920

Vuonna 2009 julkaistun Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toteutumista on arvioitu ja suunnitelmaa on päivitetty. Vuosina 2012-2015 painotetaan erityisesti palvelujen järjestämistä yleisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteydessä sekä tehokkaiden menetelmien käyttöönottoa. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjaa mielenterveys- ja päihdetyön keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015.

Mielenterveys- ja päihdetyön tulee muodostaa toimiva kokonaisuus muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Suunnitelmassa ehdotetaan, että mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjotaan samoissa toimintayksikössä kuin muitakin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita eli terveyskeskuksessa tai sosiaali- ja terveyskeskuksessa, neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa.

Tämä mahdollistaa asiakkaan tarvitsemien palveluiden toteuttamisen kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon sekä psyykkinen että fyysinen terveydentila että sosiaalihuollon palveluiden tarve. Samoissa yksiköissä tarjotut palvelut myös vähentävät mielenterveysongelmaisten ja päihdeongelmaisten henkilöiden leimautumista.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoitoyksiköitä ja päihdehuollon erityispalveluita ehdotetaan yhdistettäviksi, koska samanaikaiset mielenterveyden häiriöt ja päihdeongelmat ovat yleisiä. Päivystävä psykiatrinen sairaalatoiminta siirretään muun päivystävän sairaalatoiminnan yhteyteen.

Tehokkaat menetelmät käyttöön

Tehokas mielenterveyttä ja päihteettömyyttä tukeva työ ja jo varhaisessa vaiheessa toteutuva mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito edellyttää, että erityistason mielenterveys- ja päihdehoitoyksiköt tukevat peruspalveluita tiiviillä yhteistyö-, koulutus- ja konsultaatiotoiminnalla.

Peruspalveluiden käyttöön tarvitaan tehokkaiksi todettuja ehkäisevän työn ja hoidon menetelmiä. Tämä koskee niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin palveluja.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Helena Vorma, STM, p. 0295 163 388
ylilääkäri Juha Moring, THL, p. 0295 247 079
kehittämispäällikkö Airi Partanen, THL, p. 0295 247 489

Palaa sivun alkuun