Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Kansallisen lapsistrategian pilotti osallistaa lapset ja nuoret Lanzaroten sopimuksen toimeenpanon valmisteluun

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2022 10.37
Uutinen

Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan vuosille 2022-2025. Tavoitteena on varmistaa, että Suomessa toimitaan sopimuksen velvoittamalla tavalla lasten suojelemiseksi seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. 

Toimeenpanotyössä vahvistetaan lapsen oikeuksien toteutumista ja edistetään lasten ja nuorten turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Kansallisen lapsistrategian ja sopimuksen toimeenpanoa valmistelevan työryhmän tuella toteutetaan osallisuuspilotti lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.

”Lapsistrategian tavoitteena on edistää ja vahvistaa lapsen oikeutta osallisuuteen. Strategian tavoitteena on, että lasten osallisuus, oikeus tulla kuulluksi ja tiedonsaanti huomioidaan paremmin. Tämä pilotti on mahdollisuus saada lasten ja nuorten näkemyksiä Lanzaroten sopimuksen toimeenpanon valmistelussa”, toteaa kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari.

Pilotissa on tarkoitus kuulla lapsia ja nuoria Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmasta. Osallisuuspilotti toteutetaan kevään 2022 aikana. Lasten ja nuorten kuuleminen tapahtuu ennalta valittujen aihealueiden osalta sähköisesti ja työpajoissa. Pilotista vastaava työryhmä suunnittelee ja toteuttaa nuorten kuulemiset ja raportoi niistä saadut tulokset Lanzaroten sopimuksen toimeenpanon valmistelua tekevälle työryhmälle, joka huomioi ne lopullisessa toimeenpanosuunnitelmassa. 

”Pilotin tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten oikeutta osallistua, lisätä heidän tietojaan Lanzaroten sopimuksesta sekä esittää heidän näkemyksensä valmistelevalle työryhmälle”, toteaa työryhmän puheenjohtaja sosiaalineuvos Marjo Malja.

Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelman luonnos on parhaillaan lausunnolla. Lausuntoaika päättyy 21.1.2022. 

Lisätietoja

lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, [email protected]

 
Sivun alkuun