Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pilotprojekt inom den nationella barnstrategin ger barn och unga en möjlighet att delta i beredningen av genomförandet av Lanzarotekonventionen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2022 10.37
Nyhet

En genomförandeplan för Lanzarotekonventionen bereds som bäst för 2022–2025. Målet är att säkerställa att man i Finland agerar på det sätt som konventionen ålägger för att skydda barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. 

I genomförandet stärker man tillgodoseendet av barnets rättigheter och främjar man barns och ungas säkerhet, jämlikhet och delaktighet. Med stöd av den nationella barnstrategin och arbetsgruppen som bereder genomförandet av konventionen genomförs ett pilotprojekt för att stärka barns och ungas delaktighet.

”Med hjälp av barnstrategin främjar och stärker vi barns rättigheter att delta. Målet med strategin är att bättre beakta barns delaktighet, deras rätt att bli hörda och få tillgång till information. Detta pilotprojekt är en möjlighet att få fram barns och ungas synpunkter i beredningen av genomförandet av Lanzarotekonventionen”, konstaterar Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin.

I pilotförsöket är det meningen att höra barns och ungas åsikter om genomförandeplanen för Lanzarotekonventionen. Pilotprojektet för delaktighet genomförs under våren 2022. Hörandet av barn och unga kring vissa på förhand utvalda ämnesområden sker elektroniskt och i workshoppar. Arbetsgruppen som ansvarar för pilotförsöket planerar och genomför hörandet av de unga och rapporterar resultaten till arbetsgruppen som bereder genomförandet av Lanzarotekonventionen. Resultaten kommer att beaktas i den slutliga genomförandeplanen.

”Målet med pilotförsöket är att stärka barns och ungas rätt att delta, öka deras kunskaper om Lanzarotekonventionen och föra fram deras åsikter till den beredande arbetsgruppen”, konstaterar arbetsgruppens ordförande, socialrådet Marjo Malja.

Utkastet till genomförandeplan för Lanzarotekonventionen är för närvarande på remiss. Remisstiden går ut den 21 januari 2022. 

Ytterligare information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, [email protected]

 
Sivun alkuun