Hyppää sisältöön

Kansaneläkelaitoksen hallintoa ja tilintarkastusta koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 1.7. alkaen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2024 13.14
Tiedote

Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin, sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin sekä useaan muuhun lakiin on tulossa muutoksia. Lainmuutokset tulevat voimaan 1.7.2024.

Kansaneläkelaitoksen hallintoa ja tilintarkastusta koskevia säännöksiä on päivitetty ja täsmennetty. Kansaneläkelaitoksen hallituksen lakisääteisiksi tehtäviksi on lisätty Kansaneläkelaitoksen strategian vahvistaminen sekä ylimmän johdon sijaisuuksista päättäminen.  

Kelan pääjohtajan ja johtajien palvelussuhteet muuttuvat määräaikaisiksi. Kelan pääjohtajan nimeää jatkossa Kelan valtuutetut ja johtajat Kelan hallitus. Muutoksilla yhdenmukaistetaan valtion ylintä johtoa koskevaa sääntelyä ja vahvistetaan Kansaneläkelaitoksen hallituksen asemaa. 

Kelan hallitus voi jatkossa asettaa tarpeelliseksi katsomiaan neuvottelukuntia. Muutos lisää Kelan hallituksen harkintavaltaa neuvottelukuntien asettamisessa.  

Samalla lakiin on lisätty säännös Kansaneläkelaitoksen antamasta virka-avusta. Kansaneläkelaitoksen biologisten lääkkeiden määräämisen ohjaus- ja valvontatehtävän rahoitus on jatkossa erillään Kansaneläkelaitoksen muiden toimintakulujen jaosta ja rahoituksesta. Lisäksi etuuslakeihin on tehty julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetusta laista johtuvia teknisiä muutoksia. 

Muutokset perustuvat Kelan parlamentaarisen työryhmän ehdotuksiin. Lisäksi muutoksilla mahdollistetaan, että Kansaneläkelaitoksen palveluita voidaan käyttää yhteiskunnan muiden toimijoiden toimesta turvallisuuden ja huoltovarmuuden parantamiseksi. 

Tasavallan presidentti vahvisti lait 13.6.2024.

Lisätietoja: 

hallitussihteeri Annika Juurikko, p. 0295 163 242, [email protected]
johtaja Essi Rentola, p. 0295 163 155, [email protected]