Hyppää sisältöön

Lisätalousarviossa varoja koronaan liittyviin suojavarusteisiin, laitteisiin ja lääkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä palkatta töistä poissa olevien tukeen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2020 14.28
Tiedote 88/2020

Hallitus esittää toisessa lisätalousarviossa, että sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalle myönnetään määrärahoja, jotka kohdennetaan muun muassa erilaisiin sosiaaliturvaetuuksiin sekä koronaepidemiaan liittyvien suojainvarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan Huoltovarmuuskeskuksen kautta. Lisäksi rahallista tukea myönnetään koronavirusepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevalle, lasta kotona hoitavalle vanhemmalle.

Työttömyysturvaan, asumistukeen ja toimeentulotukeen kohdistetaan 1,2 miljardin euron lisäys työttömyyden ja lomautusten kasvun vuoksi. 

Suojavarusteisiin, laitteisiin ja lääkkeiden hankintaan varoja

Hallitus ehdottaa, että koronaepidemiaan liittyvien suojainvarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan varataan 600 miljoonaa euroa. Hankinnat tehtäisiin pääosin Huoltovarmuuskeskuksen kautta.

Koronaepidemian vuoksi palkatta töistä poissa oleville väliaikaista tukea

Lisäksi hallitus ehdottaa, että koronaepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevat voisivat hakea väliaikaista tukea. Tuki korvaisi vanhemman menettämää palkkaa ja turvaisi toimeentuloa silloin, kun vanhempi on palkatta poissa työstä ja kun hän on noudattanut hallituksen suosituksia koronavirusepidemian torjumiseksi. Tukea voitaisiin maksaa vanhemmalle, joka hoitaa kotona lapsia heidän ollessaan rajoitustoimien takia poissa varhaiskasvatuksesta tai perusopetuksesta. Tuki koskisi ainoastaan tilanteita, joissa lapsi on oikeutettu varhaiskasvatukseen tai perusopetuksen lähiopetukseen myös poikkeusolojen aikana.

Etuutta maksettaisiin myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu pandemian torjumiseksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja jotka tästä syystä ovat palkattomasti poissa työstä.

Tuki olisi saman suuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Tukea on tarkoitus maksaa 16.3. lähtien rajoitustoimien ajan. Tukea voitaisiin hakea takautuvasti ja sen toimeenpanon yksityiskohdista tiedottaisi Kansaneläkelaitos (Kela). 

Kokonaisuudessaan tukeen varattaisiin 94 miljoonaa euroa.

Muutokset muissa sosiaaliturvaetuuksissa

Työttömyysetuuksien ansioturvaan ja vuorottelukorvaukseen sekä työttömyysetuuksien perusturvaan hallitus ehdottaa yhteensä noin 1,1 miljardin euron lisäystä. Tästä summasta 794 miljoonaa euroa johtuu lisääntyneestä työttömyydestä sekä lomautuksista ja 20 miljoonaa euroa työttömyyskassojen toiminnan tukemisesta. 

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvät esitykset laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä sekä esityksen laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksillä laajennetaan työttömyysturvaa ja vahvistetaan työttömäksi tai lomautetuksi joutuvien toimeentuloa. Ehdotetusta lisäyksestä noin 272 miljoonaa euroa aiheutuu näistä lakimuutoksista. 

Perustoimeentulotuen rahoitukseen hallitus ehdottaa 169 miljoonan euron lisäystä ja asumistukimenoihin 177 miljoonan euron lisäystä heikkenevien työllisyysnäkymien vuoksi.

Yrittäjien eläkelaista johtuviin menoihin hallitus ehdottaa 30 miljoonan euron lisämäärärahaa. Rahoituksen tarve johtuu siitä, että yrittäjien työtulot ja eläkevakuutusmaksutuotot alenevat koronavirustilanteen vuoksi. 

Kelan, työttömyyskassojen, Fimean ja TTL:n toimintaa lisärahoitusta

Kansaneläkelaitoksen toimintaan hallitus ehdottaa 41 miljoonan euron lisärahoitusta. Rahoitusta tarvitaan muun muassa etuuksien ja asiakaspalvelun kasvavien kustannusten, IT-lisäkustannusten sekä yrittäjille laajennettavan työttömyysturvan ja koronaepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevalle maksettavan tuen aiheuttamien hallinnon lisäkustannusten vuoksi. Rahoja kohdennetaan muun muassa Kelaan tulevien perusturvaetuuksien hakemusten käsittelyyn ja muuhun siihen liittyvään työhön. 

Työttömyyskassoille hallitus ehdottaa 20 miljoonan euron rahoitusta.

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean toimintaan hallitus ehdottaa 1,9 miljoonan euron lisäystä. Rahoituksella turvataan koronavirustilanteen edellyttää lääkehuoltoa ja varmistetaan ICT-palveluiden kapasiteettia.

Työterveyslaitokselle (TTL) hallitus ehdottaa 0,4 miljoonan euron lisärahoitusta. 

Omaolo-verkkopalvelu

Terveydenhuollon etävastaanottojen laajentamiseen ja toteutukseen sekä Omaolo-verkkopalvelun laajentamiseen uusien sairaanhoitopiirien alueille kohdennetaan yhteensä 6 miljoonaa euroa.   

Avustukset yhteisöille ja säätiöille

Avustuksiin yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen hallitus ehdottaa 5 miljoonan euron lisäystä. Lisärahoituksella avataan sosiaali- ja terveysjärjestöille erillinen avustushaku, jolla vastataan koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin. Avustuksia kohdennetaan psykososiaaliseen tukeen digitaalisissa kanavissa sekä vaikeassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden ja perheiden tukemiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan osuus hallituksen toisesta lisätalousarvioesityksestä on yhteensä runsas 2,2 miljardia euroa. 

Lisätietoja 

erityisavustaja Jiri Sironen, p. 0295 163 410 (yleiset kysymykset)
erityisavustaja Timo Lehtinen, p. 0295 163 387 (yleiset kysymykset)
kansliapäällikkö Kirsi Varhila, p. 0295 163 338 (yleiset kysymykset)
talousjohtaja Mikko Staff, 0295 163 214 (yleiset kysymykset)
johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085 (etuudet)
valmiusjohtaja Pekka Tulokas, p. 0295 163 202 (hankinnat)
johtaja Minna Saario, p. 0295 163 146 (Omaolo-palvelu)
taloussuunnittelupäällikkö Tomas Forsström, p. 0295 163 563 (virastot ja laitokset)
neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, p. 0295 163 577 (STEA-avustukset)