Hyppää sisältöön

Nuorten näkemykset työttömyydestä ja tukiviidakosta esillä sosiaaliturvauudistuksessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2024 8.00
Uutinen
Nuori aikuinen kuuntelee

Sosiaaliturvakomitea kuuli nuorten ajatuksia sosiaaliturvasta yhteistyössä Ohjaamojen ja THL:n kanssa.

Osana sosiaaliturvauudistuksen kuulemiskokonaisuutta Ohjaamoissa järjestettiin syksyllä 2023 kampanja, jossa nuorilta kysyttiin näkemyksiä sosiaaliturvaan liittyvistä teemoista. Tavoitteena oli kuulla erityisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, joiden ääni jää usein kuulematta. Nyt julkaistussa työpaperissa kuvataan kampanjan taustaa ja toteutusta, sen keskeisiä tuloksia ja pohditaan, mitä kokeilusta voidaan oppia. 

Ohjaamoissa järjestetty kampanja kartoitti kolmen kuukauden aikana nuorten näkemyksiä tukiviidakosta, työttömyydestä ja yksinäisyydestä. Kampanjan koordinoinnista vastasi osallisuustyötä Ohjaamoissa tekevä Onni-toiminta, ja sen käytännön toteutuksesta eri paikkakunnilla huolehtivat paikalliset Ohjaamot. Nuorten näkemyksiä kerättiin sähköisellä Webropol-kyselyllä ja läsnä- ja etätilaisuuksissa. Kyselyyn vastasi 261 nuorta ja tapahtumia järjestettiin ainakin yhdeksällä eri paikkakunnalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat kokosivat kyselyn vastaukset yhteen. Työpaperi tuloksista julkaistiin 11.6.2024. 

Nuorten näkemyksiä tukiviidakosta, työttömyydestä ja yksinäisyydestä

Nuorten näkemyksistä käy ilmi vaikeus ymmärtää palvelu- ja etuusjärjestelmän toimintaa, ehtoja ja omia oikeuksia. Tyytymättömyyttä aiheuttivat esimerkiksi palveluihin pääsyn vaikeus, niiden tarjonta ja henkilöstön suuri vaihtuvuus. Työttömyys ja taloudellinen niukkuus vaikuttivat kokonaisvaltaisesti nuorten elämään ja niukkuuden koettiin kaventavan mahdollisuuksia sosiaalisessa elämässä. Myös yksinäisyys ja sosiaalisten verkostojen puute kuormittivat nuorten arkea ja heikensivät hyvinvointia.  

Nuoret tarjosivat monia ratkaisuehdotuksia tilanteensa parantamiseksi. He toivoivat muun muassa yksilöllisempiä palveluja ja työntekijöiltä riittävästi aikaa keskittyä nuoren asioihin. Esiin nousi runsaasti ehdotuksia esimerkiksi työllistymisen helpottamiseksi. Myös yhteiskunnan asenteissa työttömiä kohtaan oli nuorten mielestä korjattavaa. Vastaukset osoittivat Ohjaamon asiakkaina olevien nuorten olevan hyvin moninainen ryhmä, jossa yksilölliset tarpeet vaihtelevat paljon. 

Nuorten kokemuksia hyödynnetään sosiaaliturvauudistuksessa

Ohjaamojen kanssa yhteistyössä toteutetun kuulemisen tulokset osoittautuivat yhteneväiseksi aiemman tutkimuksen kanssa. Nuorten kuulemisen voikin ajatella tuottavan ajankohtaista tietoa nuorten kokemuksista ja näkemyksistä tutkitun tiedon rinnalle. Kampanja näytti myös, että nuoret haluavat viestiä kokemuksistaan päättäjille ja osallistua sosiaaliturvasta käytävään keskusteluun. Onnistumisen kannalta on tärkeää viestiä nuoria kiinnostavalla ja ymmärrettävällä tavalla. 

Kuulemisen tuloksia hyödynnetään sosiaaliturvajärjestelmän kehittämisessä. Tulosten koontia käsiteltiin sosiaaliturvakomitean kansanedustajajäsenten kokouksessa 20.3.2024. 

Sosiaaliturvakomitea kuulee eri väestöryhmiä ja järjestöjä sosiaaliturvasta ja sen kehittämis- ja uudistustarpeista osana sosiaaliturvauudistusta. 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Sara Mäkäräinen, p. 029 516 3168, [email protected] 
tutkimuspäällikkö Paula Saikkonen, p. 029 524 8133, [email protected]