Politiikkaohjelman vastuuministerin Paula Risikon mukaan ennaltaehkäisevää päihdetyötä on vahvistettava niin perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa kuin erikoissairaanhoidossa sekä sosiaalityössä.

"Päihdehaittojen inhimillinen ja taloudellinen lasku on sitä suuruusluokkaa, että kaikki keinot valistuksesta ja viestinnästä alkoholimainonnan rajoittamiseen on otettava käyttöön. Kun eri alojen ammattilaiset saavat käyttöönsä päihdeviestinnän työkalupakin välineitä, uskon ymmärryksen päihdehaittojen vakavista seurauksista saavuttavan nykyistä paremmin eri kohderyhmät kouluikäisistä ikä-ihmisiin. Erityisen tärkeää on vaikuttaa nuoriin ikäluokkiin", ministeri korostaa.

Päihdeviestinnän työkalupakki- hankkeelle asetetaan monialainen ohjausryhmä, jota ministeri Risikko johtaa. Hankkeesta on tarkoitus antaa ohjausryhmälle väliraportti tammikuussa 2011 ja loppuraportti toukokuun lopussa. Loppuraportti toimii käsikirjana eli päihdeviestinnän työkalupakkina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja koulujen oppilashuollolle.

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Maija Perho, p. 09 160 72409, 050 443 0805

 

" />

Politiikkaohjelman vastuuministerin Paula Risikon mukaan ennaltaehkäisevää päihdetyötä on vahvistettava niin perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa kuin erikoissairaanhoidossa sekä sosiaalityössä.

"Päihdehaittojen inhimillinen ja taloudellinen lasku on sitä suuruusluokkaa, että kaikki keinot valistuksesta ja viestinnästä alkoholimainonnan rajoittamiseen on otettava käyttöön. Kun eri alojen ammattilaiset saavat käyttöönsä päihdeviestinnän työkalupakin välineitä, uskon ymmärryksen päihdehaittojen vakavista seurauksista saavuttavan nykyistä paremmin eri kohderyhmät kouluikäisistä ikä-ihmisiin. Erityisen tärkeää on vaikuttaa nuoriin ikäluokkiin", ministeri korostaa.

Päihdeviestinnän työkalupakki- hankkeelle asetetaan monialainen ohjausryhmä, jota ministeri Risikko johtaa. Hankkeesta on tarkoitus antaa ohjausryhmälle väliraportti tammikuussa 2011 ja loppuraportti toukokuun lopussa. Loppuraportti toimii käsikirjana eli päihdeviestinnän työkalupakkina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja koulujen oppilashuollolle.

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Maija Perho, p. 09 160 72409, 050 443 0805

 

" />
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Päihdehaittojen ehkäisyyn uusia työkaluja

19.11.2010 13.27
Uutinen N5-56734

Päihdeviestinnän työkalupakki tuo uusia keinoja päihdehaittojen ehkäisyyn. Sosiaali- ja terveysministeriö/Terveyden edistämisen politiikkaohjelma on tehnyt sopimuksen Päihdeviestinnän työkalupakin laatimisesta Nuorisotutkimusverkosto ry:n kanssa.

Tavoitteena on laatia tutkimustietoon perustuva päihdeviestinnän, -valistuksen ja -kasvatuksen opas erilaisiin viestintätilanteisiin ja -tarpeisiin. Opasta varten kerätään analysoitua tietoa vaikuttavista menetelmistä sekä hyvistä käytännöistä. Päihdeviestinnän työkalupakki -hankkeesta vastaa tutkija Markku Soikkeli.

Ohjelmajohtaja Maija Perhon mukaan alkoholinkulutuksen vähentäminen ennaltaehkäisevän päihdetyön keinoin on yksi politiikkaohjelman keskeisistä tavoitteista.

"Alkoholinkäytön puheeksiottamisen, ns. mini-intervention käytön tulee olla itsestään selvä osa terveystarkastuksia ja lääkärien vastaanottotoimintaa. Päihdeviestinnän työkalupakki antaa lisää vaikuttavia keinoja eri asiakas- ja ikäryhmien kanssa tehtävään työhön", ohjelmajohtaja Perho toteaa.

Politiikkaohjelman vastuuministerin Paula Risikon mukaan ennaltaehkäisevää päihdetyötä on vahvistettava niin perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa kuin erikoissairaanhoidossa sekä sosiaalityössä.

"Päihdehaittojen inhimillinen ja taloudellinen lasku on sitä suuruusluokkaa, että kaikki keinot valistuksesta ja viestinnästä alkoholimainonnan rajoittamiseen on otettava käyttöön. Kun eri alojen ammattilaiset saavat käyttöönsä päihdeviestinnän työkalupakin välineitä, uskon ymmärryksen päihdehaittojen vakavista seurauksista saavuttavan nykyistä paremmin eri kohderyhmät kouluikäisistä ikä-ihmisiin. Erityisen tärkeää on vaikuttaa nuoriin ikäluokkiin", ministeri korostaa.

Päihdeviestinnän työkalupakki- hankkeelle asetetaan monialainen ohjausryhmä, jota ministeri Risikko johtaa. Hankkeesta on tarkoitus antaa ohjausryhmälle väliraportti tammikuussa 2011 ja loppuraportti toukokuun lopussa. Loppuraportti toimii käsikirjana eli päihdeviestinnän työkalupakkina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja koulujen oppilashuollolle.

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Maija Perho, p. 09 160 72409, 050 443 0805

 

Palaa sivun alkuun