Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta keskusteli uudistuksista häiriötilanteiden hallinnassa ja palvelurakenteessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2024 11.13
Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta kokoontui 17. toukokuuta tarkastelemaan suunnitelmia häiriötilanteiden hallintaan, palvelujärjestelmän kehittämiseen sekä sairaaloiden ja päivystysten työnjakoon.

Kokouksessa käsiteltiin hallituksen esitystä, joka vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuksia toimia normaali- ja poikkeusolojen häiriötilanteissa. Tavoitteena on varmistaa, että häiriötilanteissa hyvinvointialueilla, viidellä yhteistyöalueella ja kansallisella tasolla toimintavalmiudet säilyvät ja toimijat voivat turvata riittävät resurssit.  

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin sairaaloiden ja päivystysten työnjakoa, josta linjattiin hallituksen kehysriihessä huhtikuussa. Tuolloin hallitus päätti tehdä muutoksia perusterveydenhuollon yöpäivystyksiin ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoon. Tavoitteena on vastata terveydenhuollon henkilöstöpulaan ja tasapainottaa julkisia menoja.  

Sote-palveluiden pitkän aikavälin visio tekeillä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittäminen oli myös esillä kokouksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt vuoteen 2030 ulottuvan pitkän aikavälin strategian valmistelun. Se sisältää näkemyksen, mihin suuntaan sote-palveluita tulee viedä tulevaisuudessa. Strategiassa pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin, kuten väestön ikääntymiseen.

Kokouksessa käsiteltiin myös neuvottelukunnan jaostojen työsuunnitelmia ja ajankohtaiskatsauksia. Neuvottelukunta antoi tukensa digitalisaatio ja tiedonhallinta -jaoston esitykselle yksilökeskeisten tietomallien käyttöönottoon, joka mahdollistaa kansallisella tasolla esimerkiksi paremman kustannustiedon muodostamisen.  

Neljä kertaa vuodessa kokoontuvan sote-neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä. Neuvottelukunnan jäsenet ovat sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, sisäministeriöstä sekä hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta ja HUS:sta. Seuraavan kerran neuvottelukunta kokoontuu 19.9.2024.  

Lisätietoja:

​​​​​​​kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, STM, p. 0295 163 425, [email protected]
osastopäällikkö Kari Hakari, STM, p. 0295 163 642, [email protected]