Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusmalli muuttuu 1.1.2024 alkaen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2023 13.48
Tiedote

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset myönnetään jatkossa suoraan valtion budjettivaroista. Hallitus käsitteli torstaina 2.3. eduskunnan vastauksen laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa muutokset 3.3.

Uusi laki tulee voimaan samanaikaisesti arpajaislakiin tehtävien, uuden rahoitusmallin mukaisten muutosten kanssa.

Arpajaislaista siirretään uuteen lakiin muun muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta (STEA) koskeva sääntely sekä säännökset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta.  

Vuoden 2023 aikana valmistellaan sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituslain ja valtionavustuslain nojalla annettava valtioneuvoston asetus. Uuden asetuksen valmistelussa otetaan huomioon järjestökentältä saatu palaute. Lisäksi meneillään olevan valtiovarainministeriön valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisaatiohankkeen keväällä valmistuvat ehdotukset oman varainhankintamallien kehittämiseksi huomioidaan asetusvalmistelussa. 

Suomessa on noin 10 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan yhdistystä ja säätiötä, joilla on tärkeä rooli hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisessä. Niiden omaehtoinen yleishyödyllinen toiminta auttaa ja tukee etenkin yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä monimuotoisesti ja tiivistää olennaisesti yhteiskunnan turvaverkkoa.

Järjestöjen ja säätiöiden toimintaa rahoitetaan nykyisin Veikkaus Oy:n tuotoilla. Vuoden 2024 alusta alkaen Veikkaus Oy:n tuotto käytetään valtion talousarvion mukaisiin menoihin yleiskatteellisena, ilman määriteltyjä käyttökohteita. Tällä pyritään osaltaan torjumaan rahapelihaittoja. Rahapelituoton ja sillä rahoitettujen toimintojen nykyinen yhteys on nähty ongelmallisena, sillä se voi korostaa rahapelituottojen merkitystä ja aiheuttaa siten ristiriitaisia kannustimia rahapelijärjestelmän sisällä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvät uuden rahoitusmallin edellyttämät lakimuutokset on tarkoitus vahvistaa samanaikaisesti.

Lisätietoja:            

neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, [email protected]