Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa muutoksia potilastietojen arkistointiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2024 13.34
Tiedote
Lääkäri potilaskansio kädessään

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää Kansallisarkistolle muutoksia julkisen terveydenhuollon potilastietojen arkistointiin. Esityksen perusteella Kansallisarkisto voisi tehdä arkistolain mukaisen päätöksen arkistoinnista. Nykyisin arkistointi perustuu syntymäpäiväotantaan, eli vain tiettyinä päivinä syntyneiden henkilöiden potilastiedot arkistoidaan. Tämä ei kuitenkaan vastaa tutkimuskentän tarpeita eikä huomioi esimerkiksi teknologisia mahdollisuuksia isojen tietoaineistojen käsittelyssä.

Esityksen mukaan jatkossa arkistoitaisiin kattavammin koko väestön julkisen terveydenhuollon digitaalisia potilastietoja. Arkistoitava aineisto sisältäisi kaikki sellaiset potilastiedot, joiden säilytysaika on vähintään 12 vuotta potilaan kuoleman jälkeen, lukuun ottamatta geneettisiä tietoja. Geneettisten tietojen arkistointi ei lainsäädännön mukaan ole sallittua.

Analogiset aineistot arkistoitaisiin jatkossakin syntymäpäiväotannan mukaisesti. Analogisten aineistojen arkistoinnin laajentaminen aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia, joten niiden arkistointiin ei esitetä muutoksia. Analogisilla aineistoilla tarkoitetaan kaikkia aineistoja, jotka eivät ole digitaalisessa muodossa. Näitä ovat esimerkiksi paperiset potilasasiakirjat ja valokuvat.

Julkisen terveydenhuollon digitaaliset kuva-aineistot esitetään arkistoitavaksi toistaiseksi, mutta niiden arkistoinnista tehdään myöhemmin erillinen esitys. Myös sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoinnista on tarkoitus tehdä jatkossa oma esityksensä.

Esitys ei sisällä yksityisten palvelunantajien potilastietoja. Nykyisen arkistolain mukaan Kansallisarkisto saa määrätä vain julkisten toimijoiden potilastietojen arkistoinnista.

Esitysluonnos oli lausuttavana 29.2. - 30.4.2024. Lausunnon jätti yhteensä 36 tahoa.

Esitys sekä valmistelumateriaali ovat saatavilla ministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Anna Sandberg, puh. 0295 163 702, [email protected]