Hyppää sisältöön

Sosiaaliturvakomitea kuuli lasten ja nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2022 12.14
Tiedote 298

Sosiaaliturvakomitean kokouksessa perjantaina 9.12.2022 jatkettiin maaliskuussa 2023 julkaistavan välimietinnön työstöä. Lisäksi kuultiin tuloksia lasten ja nuorten kuulemisesta sosiaaliturvauudistuksessa.

Sosiaaliturvakomitean välimietinnössä linjataan sosiaaliturvan uudistamisesta sekä tehdään ehdotuksia nykyjärjestelmää koskevista uudistuksista, joita seuraava hallitus voi ottaa ohjelmaansa. Komitean kokouksessa jatkettiin keskustelua välimietinnön luonnoksesta ja komitean toisen kauden tavoitteista erityisesti perusturvaetuuksien yhtenäistämisen ja yhdistämisen osalta. 

Lapsia ja nuoria kuultiin osana sosiaaliturvauudistusta

Komitean jäsenet kuulivat tuloksia lasten ja nuorten kuulemisesta sosiaaliturvauudistuksessa. Yli 1500 lasta ja nuorta osallistui sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään kuulemiseen, jossa selvitettiin lasten ja nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä. 

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen sosiaaliturvauudistuksessa on osa kansallisen lapsi-strategian toimeenpanoa. Kuulemisen tavoitteena on ollut turvata lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi sekä varmistaa, että uudistuksen valmistelussa käytössä oleva tietopohja kattaa myös lasten ja nuorten näkemykset ja mielipiteet.

Lasten ja nuorten kuulemisen tuloksia esitellään kaikille avoimessa webinaarissa perjantaina 20.1.2023 klo 9-10.30. Nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä – Lasten ja nuorten kuuleminen sosiaaliturvauudistuksessa -raportti on julkaistu osoitteessa https://stm.fi/sotunuorille. Kampanjasivulta löytyy myös lapsille ja nuorille suunnattu tietomateriaali sosiaaliturvasta sekä yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu oppimateriaali.

Seuraava sosiaaliturvakomitean kokous järjestetään maanantaina 30.1.2023.

Kokousmateriaalit

Kokouskutsu
Liite 1 Pöytäkirja: Sosiaaliturvakomitea 7.11.2022
Liite 2 Diaesitys
Liite 3 Luonnos loppuraportiksi: Nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja se kehittämisestä
Liite 4 Välimietinnön johdanto ja lukujen 1-3 luonnos
Liite 5 Välimietinnön luvun 4 luonnos
Liite 6 Välimietinnön luvun 5 luonnos

Lisätietoja

sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 2. varapuheenjohtaja, johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 3. varapuheenjohtaja, osastopäällikkö Essi Rentola, p. 0295 163 155, [email protected]
viestintäasiantuntija Anna Työrinoja, p. 0295 163 615, [email protected]