Hyppää sisältöön

STM myönsi rahoitusta kolmelletoista sosiaalityön yliopistotasoiselle tutkimushankkeelle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 9.03
Tiedote
Kaksi vanhempaa keskustelemassa sosiaalityöntekijän kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi viidettä kertaa rahoitusta sosiaalityön yliopistotasoisille tutkimushankkeille. Vuoden 2024 valtionavustusta myönnettiin yhteensä 13 tutkimushankkeelle 5,6 miljoonaa euroa.

Rahoitettavilla tutkimushankkeilla vahvistetaan muun muassa sosiaalityön vaikuttavuutta, laatua ja asiakasturvallisuutta sekä asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta sosiaalihuollossa. 

Yliopistotasoisuudella viitataan siihen, että tutkimushankkeen tulee olla tieteellisesti korkealaatuinen riippumatta siitä, onko hankkeessa mukana yliopisto vai ei.  

Tutkimusrahoitusta on voinut hakea yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, sosiaalialan osaamiskeskusten, hyvinvointialueiden, kuntien, kuntayhtymien ja järjestöjen hankkeisiin. Kaikki hakemukset vertaisarvioitiin sekä tieteellisestä että käytännön vaikuttavuuden näkökulmasta. 

Rahoitusta saaneet hankkeet 

Rahoitusta saavat seuraavat tutkimushankkeet (hakijataho, vastuututkija, tutkimushanke, avustusmäärä): 

 • Itä-Suomen yliopisto, Taru Kekoni, Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen sosiaalityössä (NÄPSÄ), 471 675 euroa 
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue /sosiaalipalvelujen tutkimuskeskus, Aini Pehkonen, Asiakasturvallisuus ja vaikuttavuus paljon palveluja tarvitsevien aikuisten asiakasprosesseissa (TURVA), 462 175 euroa 
 • Jyväskylän yliopisto, Minna Kivipelto, Vaikuttavuustieto sosiaalityön tiedonmuodostuksessa (Efecto2030), 444 315 euroa 
 • Tampereen yliopisto, Rosi Enroos, Lapset ja vanhemmuus vankilan varjossa – lapsiperheiden tuen ja palvelujen tutkimus (VaVa), 472 910 euroa 
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC), Kirsi Juhila, Kohti osallisuutta ja toimijuutta tukevaa, vaikuttavaa aikuissosiaalityön vuorovaikutusta (KOHTAAVA), 400 188 euroa 
 • Åbo Akademi, Camilla Nordberg, Identifying and counteracting language-based vulnerabilities in social work with children through the lens of professional discretion (LIVICS), 406 965 euroa 
 • Itä-Suomen yliopisto, Kaarina Mönkkönen, (tieteellinen johtaja Laura Yliruka), Lasta suojelevien yhteistoiminnallisten prosessien vahvistaminen palautetietoisen arvioinnin avulla (FITFUTURA), 419 900 euroa 
 • Turun yliopisto, Merja Anis, Uskontojen ja kulttuurien tulkitseminen ja asiantuntijuus sosiaalityössä SOWREL (SOcial Work and RELigion), 350 100 euroa 
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaisa Malinen, Lapsen ympärillä – Yhteisvanhemmuussuhteet lastensuojelun perhehoidossa (LYYPE), 460 465 euroa 
 • Svenska social- och kommunalhögskolan, HY, Kristian Kroll, Sosiaalityöntekijöiden urapolkujen kestävyys hyvinvointialueilla (SOSPOLKU), 469 395 euroa 
 • Jyväskylän yliopisto, Tuomo Kokkonen, Osallisuutta vahvistava rakenteellinen sosiaalityö (ORAS), 411 400 euroa 
 • Turun yliopisto, Anniina Kaittila, Vahvat rahataidot lapsiperheille – VaRa-intervention satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (VARA), 400 000 euroa 
 • A-Klinikkasäätiö SR, Jouni Tourunen, Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten sosiaalisen kuntoutuksen tarve ja toteutuminen (HANSKU), 430 000 euroa 

Hakemuksia tuli yhteensä 31 kappaletta. Hakemukset olivat laadultaan korkeatasoisia ja kohdentuivat laajasti koko sosiaalihuollon toimintakenttään. Hakijoina olivat pääasiassa yliopistot ja ammattikorkeakoulut valtakunnallisesti. 

Tutkimusrahoitushaku perustuu syyskuussa 2020 voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen. Sen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö voi vuosittain avata tutkimusrahoitushaun ja myöntää valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille. Tutkimusten painoalueista säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Rahoituspäätökset perustuvat vertaisarviointiin, jonka yhteydessä kuullaan myös erillistä arviointiryhmää. 

Lisätietoja 

Sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295 163 492  

Erityisasiantuntija Tia-Maria Kirkonpelto, p. 0295 163 264  

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]