Hyppää sisältöön

STM pyytää lausuntoja työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa koskevasta lainsäädännöstä 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 11.54
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jossa lisättäisiin työtapaturma- ja ammattitautilakiin sekä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa koskevia säännöksiä.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintatoiminnan tarkoituksena on työtapaturmien ja ammattitautien torjunta sekä niiden tutkinnan tehostaminen selvittämällä tapahtuneen syyt ja seuraukset sekä esittämällä tutkintaan perustuvia suosituksia työturvallisuuden kehittämiseksi. Muutoksilla tehtäisiin viralliseksi jo käytännöksi muodostunut TOT-toiminta. Työpaikkaonnettomuuksien tutkintatoiminta säädettäisiin Tapaturmavakuutuskeskuksen lakisääteiseksi tehtäväksi. Lisäksi lakiin lisättäisiin säädökset tutkintatoiminnasta, TOT-johtokunnasta, TOT-tutkintaryhmistä ja tiedonsaannista liittyen TOT-toimintaan. 

Esitysluonnoksen mukaan jatkossa TOT-toimintaan kuuluisi myös Melassa vakuutettujen maatalousyrittäjien sekä tieteen ja taiteen apurahansaajien kuolemaan johtaneiden tai Melan esityksestä muiden erittäin vakavien työpaikkaonnettomuuksien tutkiminen. 

Ehdotettujen muutosten tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja sekä lisätä työturvallisuutta. Tutkintatoiminnan avulla olisi mahdollista saada laadukasta ja luotettavaa tietoa vakavien työpaikkaonnettomuuksien syistä ja uusista työturvallisuusriskeistä. 

Lisäksi  työtapaturma- ja ammattitautilakiin, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin, liikennevakuutuslakiin, Liikennevakuutuskeskuksesta annettuun lakiin, liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta annettuun lakiin, liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettuun lakiin, potilasvakuutuslakiin, Potilasvakuutuskeskuksesta annettuun lakiin sekä opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman ja sairauden korvaamisesta annettuun lakiin tehtäisiin teknisiä muutoksia, jotka liittyvät lähinnä hallinnollisiin kevennyksiin tai lakien säännösten teknisiin päivityksiin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025. 

Lausunnot pyydetään jättämään 31.7.2024 mennessä. 

Lisätietoja: 

hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. 0295 163 515, [email protected] (ajalla 20.-28.6.)  hallitusneuvos Kirsi Terhemaa, p. 0295 163 546, [email protected] (ajalla 1.-19.7.)