Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

STM valtioneuvoston istunnossa 28.12.2023

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2023 14.58
Tiedote

Tänään 28.12.2023 valtioneuvoston istunnon päätökset sosiaali- ja terveysministeriön osalta on koottu tähän tiedotteeseen.

Työttömyysturvalakiin tehdään muutoksia 

Muutokset koskevat palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysetuuden sovittelua, työttömyysetuusoikeuden alkamisen ajankohtaa sekä työttömyysetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia. Lisäksi valtioneuvoston antamissa asetuksissa säädetään lakia tarkemmin lomakorvauksen jaksottamisesta ja palkansaajan työssäoloehdossa huomioitavasta tulosta.
Esitettyjen toimenpiteiden tarkoitus on yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysturvajärjestelmää, lisätä työllisyyttä parantamalla työllistymiseen liittyviä kannustimia sekä vahvistaa julkista taloutta.
Lait ja asetukset tulevat voimaan 1.1.2024. Lapsikorotuksen ja työttömyysetuuden suojaosan sovittelun poistamista sovelletaan 1.4.2024 alkaen. Palkansaajan työssäoloehdon muutoksia sovelletaan 2.9.2024 alkaen.
Lait vahvistettiin torstaina 28.12.2023.

Lisätietoja:

Työministerin erityisavustaja Veera Svahn, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 321, [email protected]
osastopäällikkö Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected] (28.12.2023-2.1.2024)

Lapsilisiin tehdään korotus ja etuuksien indeksikorotukset jäädytetään

Eräät kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset jäädytetään hallituskaudeksi. Samalla korotetaan yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä sekä alle kolmivuotiaista lapsista maksettavaa lapsilisää.

Eräiden etuuksien indeksitarkistukset jätetään tekemättä vuosina 2024–2027, jolloin etuuksien määrät säilyvät vuoden 2023 tasossa. Lapsiperheitä tuetaan korottamalla neljännen sekä sitä seuraavien lasten lapsilisää 10 eurolla, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta 10 eurolla sekä alle kolmivuotiaiden lasten lapsilisää 26 eurolla kuukaudessa.

Indeksijäädytystä koskeva laki tulee voimaan 1.1.2024. Lapsilisän korotukset tulevat voimaan 1.1.2024.  Alle 3-vuotiaiden lasten korotettua lapsilisää maksetaan 1.4.2024 alkaen. Etuuksien tarkistusten jäädyttämistä koskevat lait olisivat voimassa vuoden 2027 loppuun saakka tai kunnes asetettu takaraja saavutetaan. 

Lait vahvistettiin torstaina 28.12.2023.

Lisätietoja:

sosiaaliturvaministerin erityisavustaja Sakari Rokkanen, p. 0295 163 109, [email protected]
neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. 0295 163 201, [email protected] (28.12.2023-1.1.2024)
osastopäällikkö Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected] (28.12.2023-2.1.2024)
johtaja Essi Rentola, p. 0295 163 155, [email protected] (2.1. 2024 alkaen)


Lastensuojelun jälkihuollon ikärajaksi 23 vuotta

Lastensuojelulain mukainen jälkihuolto päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 23 vuotta. Laki tulee voimaan 1.1.2024 puolen vuoden siirtymäajalla. Tämä tarkoittaa, että jälkihuolto-oikeus jatkuu 30.6.2024 asti nuorilla, jotka siirtymäaikana ovat tai täyttävät 23 tai 24 vuotta. 

STM seuraa jälkihuollon ikärajan alentamisen vaikutuksia sekä palvelujärjestelmän kykyä ja resursseja vastata sen kohteena olevien nuorten yksilöllisiin tarpeisiin.

Lisäksi 1.1.2024 alkaen täsmennetään lastensuojelulain nojalla sijoitetun lapsen varhaiskasvatuksen järjestämis- ja kustannustenjakoa silloin, kun lapsen varhaiskasvatus järjestetään muualla kuin lapsen kotikunnassa.

Lait vahvistettiin torstaina 28.12.2023.


Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Liisa Jokinen, puh. 0295 163 225 (28.12-2.1.)
Neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, puh. 0295 163 185 (28.12. ja 8.1. alkaen)
Neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala puh. 0295 163 482 (3.1. alkaen)
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

 
Sivun alkuun