Hyppää sisältöön

Suomi ratifioi ILOn yleissopimuksen väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2024 13.04
Tiedote

Eduskunta on hyväksynyt väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tasavallan presidentin on tarkoitus ratifioida yleissopimus ja vahvistaa laki 17.5..

Kansainvälisen työjärjestön yleissopimus nro 190 on ensimmäinen kansainvälinen sitova sopimus, joka koskee nimenomaan työelämän väkivaltaa ja häirintää. 

Yleissopimuksen tarkoituksena on suojella työntekijöitä ja muita työelämässä toimivia henkilöitä väkivallalta ja häirinnältä. Jäsenvaltio sitoutuu myös varmistamaan oikeuden työhön ja ammattiin liittyvään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kaikille työntekijöille.

Ratifiointi vahvistaa entisestään ihmisoikeuksia työelämässä 

Yleissopimuksen ratifiointi tukee ja edistää perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien toteutumista. Yleissopimus täydentää Suomea jo velvoittavien kansainvälisten sopimusten viitekehystä ja edistää ihmisoikeuksin toteutumista työelämässä. 

Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 26.5.2021. Suomea ennen sopimuksen on ratifioinut jo 39 valtiota.

Yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua päivästä, jona sen ratifiointi on rekisteröity.  Lain on tarkoitus tulla voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

Lisätietoja 

hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri, p. 0295 163 459, [email protected]