Hyppää sisältöön

Tuija Brax selvittämään järjestöjen roolia uudessa sote- ja maakuntamallissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2018 13.13
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimittänyt OTK Tuija Braxin arvioimaan järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon mallissa.

Järjestöjen kannalta merkittävin muutos maakunta- ja sote-uudistuksessa on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen maakunnille. Samalla hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät jäävät kuitenkin suurelta osin kuntien vastuulle. Tuleva muutos on herättänyt kysymyksiä sote-alan järjestöjen roolista ja yhteistyörakenteista.
 
Järjestöillä on tärkeä rooli myös tulevassa sote-rakenteessa. Tätä painottaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.
 
”Järjestöillä ja koko kolmannella sektorilla on suomalaisten hyvinvoinnin takaamisessa korvaamaton arvo. Ihmisläheinen vertaistuki, palvelujärjestelmää kehittävä kokemusasiantuntijuus ja järjestöjen oma palvelutuotanto ovat jatkossakin sote-palvelujen merkittävä osa”, ministeri Saarikko toteaa.
 
Selvityshenkilö Braxin tehtävänä on arvioida sote-uudistuksen vaikutuksia järjestöjen näkökulmasta ja vastata heränneisiin kysymyksiin:
1)    Mitkä ovat yleishyödyllisen yhteisöjen toimintamahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?
2)    Millä kriteereillä määritellään sellaisten järjestöjen toiminta, joilla on rajapintoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen että palvelutuotantoon? Miten näiden toimijoiden resurssit voidaan turvata?
3)    Millaisia mahdollisuuksia yleishyödyllisellä yhteisöllä on toimia kumppanina yksityisen tai julkisen sektorin palveluntuottajalle tai muille yleishyödyllisille sote-toimijoille?
 
Selvityksen väliraportti annetaan huhtikuussa ja selvitys valmistuu viimeistään 30.6.2018.

Lisätietoja 

osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 02951 63338, [email protected]
selvityshenkilö, OTK Tuija Brax, p. 050 511 3115