Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työnantajan työeläkevakuutusmaksuja esitetään alennettavaksi koronaviruksen aiheuttaman vaikean taloustilanteen vuoksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.4.2020 13.49
Tiedote 80/2020

Hallitus esittää työnantajan työeläkevakuutusmaksujen tilapäistä alentamista 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt tekivät 18.3.2020 maan hallitukselle esityksen toimista, joilla voitaisiin alentaa työllistämisen kustannuksia, joustavoittaa työlainsäädäntöä ja parantaa työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Esitys on osa hallituksen 20.3. sopimia taloustoimia koronavirusepidemian haittojen minimoimiseksi.Yhtenä ehdotuksena oli työnantajan työeläkevakuutusmaksujen tilapäinen alentaminen. Työeläkevakuutusyhtiöiden työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun työnantajan maksuosuutta alennettaisiin tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä.

Maksunalennus olisi voimassa 1.5 – 31.12.2020. 

Eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Merimieseläkekassan vuosimaksun osalta alennettaisiin vastaavasti vuosimaksun tasausosaa. Vakuutusmaksun alennus kohdistuisi työnantajan osuuteen työeläkevakuutusmaksusta eikä alennuksella olisi vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun. 

Maksun alentamiseen käytettäisiin työeläkejärjestelmän tasausvastuuta, joka on eläkkeen tasausosien eläkejärjestelmän tasoinen puskuri. Puskuri kartutettaisiin uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022 - 2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan kompensoitua kokonaan.

Laki maksunalennuksesta aiheutuvasta vastuuvajauksesta tulisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa vuoden 2025 loppuun.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Inka Hassinen, p. 0295 163 187

 
Sivun alkuun