Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työterveyshuoltoa koskeva yhtiöittämisvelvoite siirtyy vuoden 2019 alkuun

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2016 15.23
Tiedote 239/2016

Kuntalaissa olevaa siirtymäsäännöstä työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitteesta jatketaan kahdella vuodella vuoden 2019 alkuun asti. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamista. Tasavallan presidentti vahvisti uuden lain 21.12. Laki tulee voimaan 1.1.2017.

Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan siirtymäajan jatkaminen kahdella vuodella vuoden 2019 alkuun on kytköksissä sote-uudistukseen. Siirtymäajan jatkamisella kahdella vuodella mahdollistetaan nykytilan jatkuminen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakennemuutoksen voimaantuloon saakka. Siten kuntien ei tarvitse yhtiöittää työterveyshuollon sairaanhoitopalveluja kahdeksi viimeiseksi vuodeksi vaan siitä vastaavat uudet maakunnat.

Lain mukaan kunnan ja kuntayhtymän olisi eriytettävä työterveyshuollon palvelujen kirjanpito kunnan muista terveydenhuoltopalveluista vuoden 2019 alkuun saakka. Tämä lisää osaltaan kilpailuneutraliteetin toteutumista siirtymäaikana.

Henkilöstön eläketurvaa koskevaa siirtymäsäännöstä jatketaan siten, että sitä sovelletaan vastaavasti myös ehdotetun siirtymäajan kuluessa toteutettaviin tehtävien siirtoihin.  Edellytyksenä on, että henkilö on ollut kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa ennen vuotta 1993 ja palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisesti eläkkeelle jäämiseen saakka.


Yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvä varainsiirtoverovapaus koskee myös siirtymäaikana tehtyjä luovutuksia. Kunta vapautuu varainsiirtoverosta, jos se viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä luovuttaa kunnan omistamalle osakeyhtiölle omistamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa pääasiallisesti ollut työterveyshuollon käytössä ja pysyy luovutuksen jälkeenkin työterveyshuollon käytössä. Verovapaus koskee vastaavasti yhtiöitettävän toiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvia arvopapereita.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Kristiina Mukala, p. 02951 63325
Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 02951 63329

Työterveyshuolto
 

 
Sivun alkuun