Hyppää sisältöön

Uusi asetus suojelee työntekijöitä sähkömagneettisten kenttien aiheuttamilta vaaroilta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2016 14.05
Tiedote 66/2016

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään siitä, mitä työpaikoilla on otettava huomioon sähkömagneettisten kenttien vaarojen arvioinnissa. Asetuksen soveltamisala määräytyy työturvallisuuslain mukaisesti.

Sähkömagneettisia kenttiä syntyy aina, kun käytetään sähköä, mutta suurimmalla osalla työpaikoista sähkömagneettiset kentät ovat niin pieniä, että niistä ei aiheudu vaaraa. Niillä työpaikoilla, joilla riskejä esiintyy, työnantajan on arvioitava mahdollisia vaaroja.

Sähkömagneettisten kenttien osalta vähimmäisvaatimuksena on arvioida esiintyykö työpaikalla vaaraa aiheuttavia sähkömagneettisia kenttiä. Yksinkertaisimmillaan vaarojen arviointi on selvitys siitä, että yksityiskohtaista arviointia ei tarvita.

Asetuksessa säädetään vaarojen arvioinnissa huomioon otettavista seikoista, esimerkiksi laitevalmistajien antamista tiedoista.  Asetuksessa säädetään myös sähkömagneettisille kentille altistumista koskevista raja-arvoista ja toimenpidetasoista sekä siitä, mihin toimenpiteisiin työnantajan on ryhdyttävä niiden ylittyessä. Asetuksen raja-arvoista voidaan poiketa magneettikuvantamisessa ja sotilaallisten laitteistojen käsittelyssä sekä tilapäisesti muusta perustellusta syystä.

Asetuksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Työnantajalla on jo nykyisin velvollisuus arvioida vaaroja työturvallisuuslain mukaisesti.

Asetus tulee voimaan 1.7.2016. Sillä saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähkömagneettisista kentistä. Samalla kumotaan suurtaajuuslaitteita koskeva valtioneuvoston päätös ja luovutaan niihin liittyvästä tarkastusvelvoitteesta.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Reetta Orsila (STM), p. 029 516 3505, [email protected]
Hallitussihteeri Tuula Andersin (STM), p. 029 516 3506, [email protected]