Hyppää sisältöön

Vuoden isä -palkinnolla palkitut isät edustavat turvallista ja vastuullista isyyttä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2022 9.54
Tiedote
Jere Jokinen, Janne Peränkylä, Kai Rinkinen

Rovaniemeläinen Kai Rinkinen, keravalainen Jere Jokinen ja Janne Pihanperä Maskusta on tänään palkittu Vuoden isä -palkinnolla. Palkinnon jakoi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Palkitut isät ovat esimerkillisellä tavalla luoneet mallia turvallisesta ja vastuullisesta isyydestä ja edistäneet sukupuolten tasa-arvoa perhe-elämässä esimerkiksi järjestämällä lastenhoidolle aikaa. Palkitut ovat löytäneet keinoja olla lasten tukena erityistilanteessa, toimineet lasten etua ajatellen sekä elämäntyöllään tai vaikuttamistoiminnassa nostaneet esiin isyyteen liittyviä kysymyksiä. 

Ministeri Sarkkinen toteaa puheessaan, ettei ole olemassa yhtä oikeaa isän mallia, perheen muotoa, tapaa olla vanhempi tai tapaa olla mies. ”Jokainen isä voi olla kasvattaja ja roolimalli omalla tavallaan. Jokainen perhe on arvokas ja ansaitsee tukea ja tunnustusta yhteiskunnalta omana itsenään.”

”Yhteiskunnan tehtävä on tukea, varmistaa, että isyys on mahdollista niille, joiden haaveena isyys on. Elokuussa voimaan tullut perhevapaauudistus on tämän vaalikauden tärkeimpiä uudistuksia. Se on historiallinen ja iloinen askel kohti tasa-arvoisempaa vanhemmuutta. Erityisen iloinen olen uudistuksen tuomasta positiivisesta harppauksesta isien aseman parantamiseksi”, Sarkkinen jatkaa.

Perhevapaauudistus on iso panostus lapsiperheisiin. ”Samalla, kun ansiosidonnaisten vanhempain-rahapäivien määrä lisääntyy, tavoitteena on, että hoitovastuu jakautuisi tasaisemmin vanhempien kesken. Uudistus kannustaa erityisesti isiä lisäämään vapaiden käyttöä.”  

”On ilo palkita nämä isät. Kaikki kolme isää edustavat hyvin niitä kriteereitä, joita tämän vuoden palkinnonsaajilta edellytettiin”, toteaa Vuoden isä -valmistelutyöryhmän 2022 puheenjohtaja, kehityspäällikkö Anna Kokko Väestöliitosta. ”On hienoa myös tulevina vuosina seurata, miten tasa-arvoinen vanhemmuus kehittyy perhevapaauudistuksen myötä ja miten isyys entisestään tulee vahvistumaan.”

Vuoden isä -palkinnon saajat 2022

Kai Rinkinen on kahden teini-ikäisen lapsen isä Rovaniemeltä. Rinkinen jäi koti-isäksi lasten ollessa pieniä ja myöhemmin otti vastuuta vakavasti sairastuneen toisen lapsen hoidossa. Avioeron jälkeen vanhemmat järjestelivät asumisen lasten etu edellä – lapset jäivät edelleen asumaan entiseen kotiin ja vanhemmat vuorottelivat vuoroviikoin. Rinkinen on aktiivinen vapaaehtoistoiminnassa. Hän muun muassa on vertaistukena miesten erokriiseissä ja puhuu tasa-arvon puolesta niin vapaaehtoistoiminnassaan kuin työssään. Rinkinen on toiminut etsivänä nuorisotyöntekijänä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. 

Jere Jokinen on neljän lapsen isä Keravalta. Kaksi aikuista lasta asuu omillaan ja kaksi muuta pääsääntöisesti äitinsä luona. Jokinen on aktiivisesti mukana ja tukena lastensa arjessa, myös jo omilleen muuttaneiden lasten. Eron jälkeen perhe järjesteli lasten asumisen joustavasti lasten tar-peiden ja elämäntilanteiden mukaisesti. Vaikka nuorimmat lapset asuvat enimmäkseen äitinsä luona, Jokinen on läsnä lastensa arjessa. Jokinen on ollut pitkään aktiivisesti mukana vapaaehtois-työssä. Hän on yksi isien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen perustetun MASI-toiminnan perustajia ja siinä edelleen aktiivisesti mukana. Lisäksi Jokinen toimii vertaistukihenkilönä miesten erokriisiin kohdennetussa toiminnassa. 

Janne Pihanperä Maskusta on kolmen aikuistuneen tai aikuistumisen kynnyksellä olevan lapsen isä. Pihanperä on ollut aktiivisesti mukana lastensa ja heidän kavereiden päivittäisessä elämässä alusta alkaen ja on omalla toiminnallaan näyttänyt esimerkkiä turvallisesta ja vastuullisesta isyydestä. Hän on omalla ohjaavalla otteellaan mahdollistanut omien ja kyläyhteisön lasten omaehtoisen harrastustoiminnan muun muassa antamalla tilojansa esimerkiksi päivä- ja harrastusleirien käyttöön. 

Vuoden isä -palkinto

Vuoden isä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on edistänyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että aktiivinen isyys saisi enemmän jalansijaa yleisessä ajattelutavassa. Tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn ja perheen yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä sukupuolten tasa-arvoa. 

Ensimmäinen Vuoden isä -palkinto jaettiin vuonna 2006. Palkinnon on saanut yhteensä 43 isää, vuoden 2022 palkittavat mukaan luettuna.

Vuoden isä -palkinnon valmistelusta on vastannut Väestöliitto yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtakunnallisten perhe- ja muiden järjestöjen kanssa.

Lisätietoja

Vuoden isä 2022 valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, kehityspäällikkö Anna Kokko, p. 050 342 0572, [email protected]

Haastattelupyynnöt 

Kai Rinkinen, 040 5346347, [email protected]
Jere Jokinen, 040 7013246, [email protected]
Janne Pihanperä, 040 5107864, [email protected]

Valokuvat

Lisätietoa verkossa