Hyppää sisältöön

Yhdessä SOTE-tekoälyä kehittämään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 11.58
Uutinen
Sormi painaa tabletin ruutua. Taustalla kaupungin siluetti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt SOTE-tekoälyn hyödyntämisen ekosysteemin.

SOTE-tekoälyn ekosysteemi on viranomaisten, tutkijoiden sekä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten yhteinen verkosto kokeiluhankkeiden toteuttamiseen ja kokemusten levittämiseen sekä tekoälyn hyödyntämistä tukevan lainsäädännön ja muiden edellytysten kehittämiseen.

Tekoälyn hyödyntämisellä on laajoja mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla esimerkiksi potilastietojen kirjaamisessa ja neuvonnassa. Ekosysteemin tavoitteena on tekoälyteknologioiden mahdollisimman nopea ja vaikuttava käyttöönotto palvelujen turvallisuus ja yksityisyyden suoja säilyttäen. Tekoälyn tehokkaalla hyödyntämisellä turvataan laadukkaat palvelut asiakkaille sekä autetaan ammattihenkilöitä heidän työssään ja vapautetaan aikaa tärkeimpiin tehtäviin sekä asiakkaiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen.

Ekosysteemin pohjana toimii selvitys, jossa koottiin yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon olennaisimpia tekoälyn käyttötapauksia ja tunnistettiin niiden kehittämisen edellytyksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää syksyllä 2024 haun lupaavimpien käyttötapausten kehitysprojekteista.

Ekosysteemin puheenjohtajana toimivan Jukka Lähesmaan mukaan kehitysprojektien ja ekosysteemin avulla STM kerää tietoa tarpeista kehittää lainsäädäntöä.

– Tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntäminen voi edellyttää lainsäädännön muutoksia ja tekoälyasetuksen voimaantullessa on tarpeen myös edistää tekoälyn yhdenmukaista käyttöönottoa sotessa. Alan toimijat ovatkin käynnistämässä ryhmän, joka auttaa tekemään lainsäädännön tulkintoja, Lähesmaa avaa.

Tavoitteena on, että ekosysteemissä alan toimijat ratkovat yhdessä SOTE-tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä. STM on käynnistämässä toimenpiteitä muun muassa tekoälyn hyödyntämisen vaikutusten arvioinnin sekä riskien hallinnan osalta. Ekosysteemiin liittyvien organisaatioiden toivotaan käynnistävän toimenpiteitä muiden SOTE-tekoälyä koskevien kysymysten ratkaisemiseksi.

Ekosysteemin koordinaatiosta vastaavat yhteistyössä STM:n kanssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, HUS-yhtymä, DigiFinland ja UNA, jotka tuovat oman tekoälyyn liittyvän toimintansa ja osaamisensa ekosysteemin osaksi. DigiFinland toimii ekosysteemin käytännön toiminnan koordinaattorina. Lisätietoja sekä ohjeet organisaatiolle ekosysteemiin liittymisestä löytyvät Digifinlandin sivuilta.

Lisätietoja 

SOTE-tekoälyn ekosysteemin puheenjohtaja Jukka Lähesmaa, STM, puh. 029 516 3139, [email protected]

SOTE-tekoälyn ekosysteemin koordinaattori Jarmo Pulkkinen, DigiFinland Oy, puh. 050 597 3069, [email protected]