Hyppää sisältöön

Arviomuistioluonnos datasäädöksen kansallisesta toimeenpanosta lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2024 11.50
Tiedote
Älykelloa katsova ihminen lähdössä koiran kanssa lenkille. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja arviomuistioluonnoksesta, joka koskee EU:n datasäädöksen kansallista toimeenpanoa. Lausuntoja voi antaa 31.5.2024 saakka. Ministeriö julkaisee samalla Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) toteuttaman selvityksen datasäädöksen soveltamisalaan kuuluvista markkinoista Suomessa.

Datasäädös tuo uusia velvoitteita datan jakamiseen ja oikeuksia datan käyttöön monille toimijoille ja toimialoille. Säädös on suoraan sovellettava asetus, joten siitä tulevat velvoitteet ja oikeudet tulevat sellaisenaan voimaan Suomessa.

EU:n jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen tai viranomaiset, jotka ovat vastuussa säädöksen soveltamisen ja täytäntöönpanon valvonnasta. Lisäksi tulee säätää seuraamukset asetuksen velvoitteiden rikkomisesta. Säädöksen viranomaistehtävät ovat osittain uusia.

Arviomuistioluonnoksessa käydään läpi datasäädöksen täytäntöönpanoa Suomessa. Muistioluonnoksessa keskitytään viranomaisten tehtäviin ja toimivaltuuksiin sekä viranomaisten työnjakoon. Lisäksi siinä arvioidaan mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita, joita datasäädöksestä kansallisesti seuraa.

Arviomuistioluonnoksen laatinut viranomaistyöryhmä ehdottaa, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista tulisi asetuksen pääasiallinen valvontaviranomainen Suomessa. Lisäksi tietosuojavaltuutetulle tulisi säädöksestä uusia valvontatehtäviä.

Datasäädös on osa Euroopan komission vuoden 2020 datastrategiaa. Säädöksen tarkoituksena on datalähtöisen eurooppalaisen sisämarkkinan edistäminen. Kyseessä on horisontaalinen säädös, joka asettaa säännöt kaikille dataa hyödyntäville sektoreille.

Säädöksen tavoitteena on edistää datan oikeudenmukaista jakautumista datatalouden toimijoiden kesken. Säädöksellä pyritään edistämään uusien, innovatiivisten verkkoon liitettyjen tuotteiden tai niihin liittyvien palvelujen kehittämistä ja innovointia.

ETLA:n selvitys arvioi datamarkkinoita Suomessa

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi yhdessä ETLA:n kanssa selvityksen datasäädöksen soveltamisalaan liittyvistä markkinoista Suomessa. Selvitys tuottaa tietopohjaa markkinoista ja arvioi liiketoiminnan laajuutta asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa suomalaisissa yrityksissä.

ETLA:n selvityksen mukaan datasäädöksen piiriin pääasiallisesti kuuluvien suurten ja keskisuurten yritysten liikevaihto oli vuonna 2021 yli 44 miljardia. Kun tarkasteluun lisätään pienet ja mikroyritykset, joita koskee datasäädöksen velvoite luovuttaa dataa viranomaisten käyttöön poikkeustilanteissa, yhteenlaskettu liikevaihto on 51 miljardia. Datasäädöksen soveltamisalaan kuuluvien yritysten dataomaisuuden arvoksi arvioitiin 5,6-6,2 miljardia euroa.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja voi antaa 31.5.2024 asti. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen arviomuistio viimeistellään ja säädöksen toimeenpanon valmistelu hallituksen esitykseksi jatkuu työryhmässä virkatyönä.

Datasäädös julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 22.12.2023 ja sen soveltaminen alkaa pääosin 12.9.2025.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anna Aurora Wennäkoski, anna.wennakoski(at)gov.fi, p. 0295 342 046

neuvotteleva virkamies Lotta Engdahl, lotta.engdahl(at)gov.fi, p. 0295 342 005