Hyppää sisältöön

Hallitus esittää muutoksia ajoneuvojen hankintatukilakiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2024 13.23
Tiedote
Biokaasukäyttöinen jäteauto tankattavana, ihminen nojailee autoon
Biokaasukäyttöistä jäteautoa tankataan Jyväskylässä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta 8.5.2024.

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien myöntäminen EU-valtiontukilainsäädännön muutosten mukaisena. EU-sääntelyn ja sen perusteella ehdotettavat kansalliset lakimuutokset mahdollistaisivat muun muassa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen myöntämisen jatkossa myös maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan.

Kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuista osa myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli Euroopan komission nk. de minimis -asetuksen perusteella. Uusi de minimis -asetus tuli voimaan 1.1.2024 ja sen muutokset tulee huomioida kansallisissa tukiohjelmissa viimeistään 1.7.2024 alkaen.

Voimassa olevan lain mukaan kaasu-, sähkö- ja vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea voi hakea 31.12.2024 asti.

Henkilöautojen muuntotuet palautettaisiin lakiin

Hallitus esittää, että lakiin palautettaisiin henkilöautojen muuntotukia koskeva sääntely. Muuntotukea haettaisiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Esityksen mukaan muuntotukea voitaisiin myöntää 1 000 euroa henkilöauton muuntoon kaasukäyttöiseksi tai 200 euroa henkilöauton muuntoon etanolikäyttöiseksi.

Hallitus esittää, että tukea voisi hakea sellaisiin muuntoihin, jotka tehdään lain voimaantulon jälkeen. Muuntotukea voisi hakea 15.12.2024 asti.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). 

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa

Ehdotetut muutokset on tarkoitus saada voimaan viimeistään 1.7.2024.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 0295 342 108, [email protected]

hallitusneuvos Sara Vänttinen, p. 0295342177, [email protected]