Hyppää sisältöön

Muutoksia satunnaisen linja-autoliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikoihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2024 15.32
Tiedote
Bussi ja autoja tiellä vehreässä maisemassa kesällä.
Bussi ja autoja tiellä. (Kuva: Shutterstock)

EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen muutokset julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 2.5.2024. Asetukseen tehtiin erityissääntöjä, joilla muutetaan satunnaisen henkilöliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikoja. Yleisimmin satunnainen henkilöliikenne tarkoittaa linja-autoilla harjoitettavaa tilausajoliikennettä. Satunnaiseen linja-autoliikenteeseen liittyy erityispiirteitä, joita tavaraliikenteessä tai säännöllisessä linja-autoliikenteessä ei ole.

Muutosten tavoitteena on varmistaa matkustajille tehokkaat ja laadukkaat linja-autoliikenteen palvelut sekä parantaa kuljettajien työoloja vähentämällä stressiä ja väsymystä. 

Muutokset mahdollistavat kuljettajien taukojen ja lepoaikojen joustavamman jakamisen ja takaavat kansainvälisen ja kotimaisen satunnaisen linja-autoliikenteen tasapuolisen kohtelun. 

Jatkossa satunnaisen linja-autoliikenteen kuljettaja voi jakaa 45 minuutin päivittäisen tauon vapaasti kahteen osaan niin, että toisen tauon tulee kestää vähintään 15 minuuttia. Lisäksi saman matkustajaryhmän kanssa tehtävillä pidemmillä matkoilla kuljettaja voi tietyin ehdoin lykätä vuorokautisen ja viikoittaisen lepoaikansa aloitusta. 

Kunnes digitaalinen kuljetuskirja on saatavilla, kuljettajan on voitava perustella erityissääntöjen käyttö pitämällä ajoneuvossa täytettyä kuljetuskirjaa sekä jäljennöksiä tällaisista kuljetuskirjoista edeltävältä 28 päivältä. 31.12.2024 alkaen kuljetuskirjaa on pidettävä edeltävältä 56 päivältä. 

Jatkossa valvontaviranomainen voi myös määrätä seuraamuksen yritykselle tai
kuljettajalle ajo- ja lepoaika-asetuksen tai ajopiirturiasetuksen rikkomisesta, vaikka rikkomus olisi tapahtunut toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella, eikä siitä ole vielä annettu seuraamuksia. 

Suomi on neuvotteluissa pääosin kannattanut erityissääntöjä satunnaisen linja-autoliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikoihin. Neuvottelujen aikana Suomi toi kuitenkin esille, ettei joustavammat säännöt kuljettajien taukoihin ja lepoaikoihin saa vaarantaa kuljettajien turvallisuutta tai liikenneturvallisuutta, lisätä kuljettajien väsymystä tai johtaa työolojen heikkenemiseen.  

Mitä seuraavaksi?

Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto hyväksyivät asetuksen 12.4.2024. Asetus astuu voimaan 20 päivän kuluttua virallisessa lehdessä julkaisemisesta. Asetusmuutos tulee jäsenmaissa voimaan sellaisenaan ja sitä sovelletaan kaikilta osin kaikkialla EU:ssa. 

Lisätietoja:

liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, veli-matti.syrjanen(at)gov.fi, p. 0295 342 124