Hyppää sisältöön

Panosta kokeilukulttuuriin ymmärryksen kasvattamiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2024 8.34
Kolumni
Tomi Paavola katsoo kameraan ja hymyilee.
Tomi Paavola (Kuva: LVM)

Aloittamisen vaikeus. Tyhjä Word-tiedosto loistaa silmien edessä ja välilehdillä kymmeniä dokumentteja odottaa läpikäymistä.

Tunne on varmasti tuttu jokaiselle valtionhallinnossa työskentelevälle ja lainvalmistelijalle. Tämä haaste asetti lähtökohdat kokeilullemme, jossa rakennettiin luovaan tekoälyyn perustuva palvelun pilotti liikenne- ja viestintäministeriön lainvalmistelutyön tueksi. Pilotin tuotti Futurice ja hankkeen rahoitti Sitra. 

Puolen vuoden kokeiluhanke lähestyy päätöstään. Lopullinen pilotti tulee ministeriön kokeiltavaksi datasäädöksen kansallisessa täytäntöönpanossa kesäkuun loppuun mennessä. Lisäksi hankkeesta on laadittu kokeilua kuvaileva selvitysraportti, joka on tarkoitus julkaista kaikkien saataville. 

Kokeilun päättyessä herää aina kysymys siitä, mitä opimme.

Kokeilumme lisäsi käsitystä siitä, mitä käytännön edellytyksiä tarvitaan, jotta suomalaisiin kielimalleihin perustuvia palveluita voitaisiin soveltaa lainvalmistelussa paremmin. Samantyyppisiä kokeiluja ajatellen, olisi ensiarvioisen tärkeää, että Suomessa ajantasainen lainsäädäntö olisi hyödynnettävissä avoimena datana, jota ei kahlitse tiukat käyttöehdot. Näin varmistetaan lainvalmistelijoiden luottamus tämän tyyppisiin palveluihin, jotka ovat yhtä hyviä kuin niissä käytetty data. 

Toinen havainto oli, että suomalaisten kielimallien kehittäminen ja suorituskyvyn kasvattaminen vaativat tässä vaiheessa taloudellisia panostuksia ”konehuoneen rakentamiseen”. Eli panostuksia datan keräämiseen, luomiseen ja jakamiseen sekä esikoulutettujen ja hienosäädettyjen kielimallien laskentatehon ja erilaisten palveluiden käytön laajentamiseen. 

Toisaalta tarvitaan panostuksia ihmisiin, jotta ymmärrys ja osaaminen tekoälystä, sen mahdollisuuksista ja käyttämisestä, voivat karttua esimerkiksi osana lainvalmistelun kehittämistä. Ihmisten osaamisen avulla voimme kehittää tekoälyä ja hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Teknologian tarjoamat matalalla roikkuvat hedelmätkin vaativat latinaksi culturaa eli viljelystä, otollisen maanperän muokkaamista ja huolenpitoa kypsyäkseen. 

Kokeilumme on ollut oiva kurkistusikkuna uudenlaiseen käytännön tekemiseen samalla kun seuraamme uuden teknologian vaikutuksia lainvalmisteluun. Luovan tekoälyn vempeleiden ympärillä vallitsevasta hurmiosta huolimatta tässäkin hankkeessa suola olivat ihmiset, joiden kanssa pääsimme tekemään tutkimusmatkan kielimallien ja lainvalmistelun maailmaan.

Kiitän kokeilussa mukana olleita kollegoita talostamme, futuricelaisia ja sitralaisia! On ollut inspiroivaa työskennellä kanssanne uuden äärellä. 

Tomi Paavola
erityisasiantuntija, tieto- ja turvallisuusosasto