Hyppää sisältöön

Tavoitteena turvalliset taksit jokaiselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.5.2024 14.15
Kolumni
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne katsoo kameraan
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. (Kuva: Fanni Uusitalo, valtioneuvoston kanslia/LVM)

Kevään vihdoin koittaessa myös taksialan epäkohtia korjaava hanke on saavuttanut uuden vaiheen. Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema arviomuistio taksilainsäädännön muutosehdotuksista on nyt lähes valmis ja lähtee pian lausunnoille.

Järjestimme tänään toisen pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden sidosryhmille. Keskusteluun osallistui laajasti taksialan eri toimijoita ja viranomaisia. Tapaaminen oli jatkoa viime syksyn ensimmäiselle pyöreän pöydän keskustelulle. Nyt pääsimme käymään vilkasta ja asiapitoista keskustelua arviointimuistioluonnoksessa esitetyistä konkreettisista muutosehdotuksista ja korjauskeinoista.

Taksialan luottamus ei palaudu hetkessä vaan useilla, rivakoilla ja myös hitaammilla korjauksilla ja muutoksilla. Olemmekin löytäneet useita keinoja, joilla voimme parantaa taksien turvallisuutta ja tunnistettavuutta, tehostaa valvontaa sekä vahvistaa harmaan talouden torjuntaa. Eri toimenpidevaihtoehtoja on perusteellisesti punnittu ja selvitetty. 

Olemme käyneet lukuisia keskusteluja niin taksialan kuin toimivaltaisten viranomaistenkin kanssa ja etsineet yhdessä parhaita mahdollisia keinoja, joilla päästä tavoitteisiin. Vuorovaikutus on ollut tiivistä ja rakentavaa.

Arviomuistiossa ehdotettujen muutosten avulla varmistettaisiin kuljettajien ammattitaitoa ja vahvistettaisiin luottamusta turvallisuuteen, tarkennettaisiin taksiliikenneluvan edellytyksiä ja tehostettaisiin koulutuksen sekä kokeiden valvontaa. Lisäksi muutoksilla kitkettäisiin vilppiä sekä parannettaisiin taksien valvontaa ja tunnistettavuutta. 

Syksyllä lupasimme, että hanke toteutetaan avoimesti ja aktiivisessa vuoropuhelussa taksialan, kansalaisten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kattava arviomuistio ehdotettavista muutoksista on tehty tiiviissä yhteistyössä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa ja näkemyksiä on vaihdettu laajasti alan toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 

Muistio on siis nyt viimeistelyä vaille valmis ja lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksella sidosryhmät ja kansalaiset voivat kertoa mielipiteensä esitetyistä muutoksista. Toivomme laaja-alaista keskusteltua ja palautetta ehdotettavista muutoksista ja niiden vaikutuksista. 

Perehdymme palautteeseen huolella ja huomioimme ne jatkovalmistelussa. Käynnistämme syksyllä säädöshankkeen, jossa korjaussarja muutetaan pykäliksi.

Uudistuksen tavoitteena on, että jokainen taksialan ammattilainen voi olla ylpeä ammatistaan ja turvallisin mielin liikenteessä. Ja tietenkin uudistuksella on varmistettava, että jokainen meistä voi olla turvassa ja luottavaisin mielin taksin asiakas. 

Lulu Ranne
liikenne- ja viestintäministeri