Hyppää sisältöön

Uudistettu kyberturvallisuusstrategia lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriöpuolustusministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2024 13.50
Tiedote
Henkilö yhdistää television älytoimintoihin. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja Suomen uudistetusta kyberturvallisuusstrategiasta. Lausuntoja voi antaa 9.8.2024 asti.

Suomen kyberturvallisuusstrategia on uudistettu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Edellinen kyberturvallisuusstrategia julkaistiin vuonna 2019, minkä jälkeen Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut merkittävästi muun muassa koronapandemian, Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan ja Suomen Nato-jäsenyyden myötä. 

Uudistetun kyberturvallisuusstrategian tavoitetila ulottuu vuoteen 2035. Tavoitteena on, että kyberturvallisuus on erottamaton osa Suomen kokonaisturvallisuutta.

Strategia on jaettu neljään osa-alueeseen, jotka ovat

  • osaava, innovatiivinen ja kokeileva kyberekosysteemi
  • vahva yhteiskunnan kyberresilienssi ja toimintavarmuus
  • vankka kansallinen ja kansainvälinen yhteistoimintamalli
  • oikea-aikainen uhkiin reagointi ja turvattu suvereniteetti.

Jokaiselle osa-alueelle on muodostettu omat strategiset tavoitteet, joiden pohjalta laaditaan yhteiset konkreettiset kehittämistoimet.

Kyberturvallisuusstrategian uudistamisessa on otettu huomioon EU:n päivitetyn kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) vaatimukset kansalliselle kyberturvallisuusstrategialle sekä muu aiheeseen liittyvä keskeinen strategia- ja selontekotyö.

Valtioneuvoston kanslia asetti 8.3.2024 valtioneuvoston turvallisuusjohtamisen toimintamallin kehittämiseksi hankkeen, jonka alatyöryhmässä uudistettu kyberturvallisuusstrategia valmisteltiin valtion kyberturvallisuusjohtajan johdolla. Työryhmän lisäksi valmisteluun on osallistunut lähes sata julkisen ja yksityisen sektorin, tiedeyhteisön ja kansalaisjärjestöjen toimijaa.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja voi antaa 9.8.2024 asti. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä.

EU:n kyberturvallisuusdirektiivin mukaisen strategian tulee olla voimassa 18.10.2024.

Lisätietoja:

valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen, p. 0295 342 212, [email protected]
osastopäällikkö Harri Martikainen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 856, [email protected] 
tietohallintojohtaja Mikko Soikkeli, puolustusministeriö, p. 0295 140 157, [email protected]