Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta asetukseksi liikkuvien työkoneiden EU-tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2023 16.36
Tiedote
Kaivinkone ja valokuitukaapelirulla aurinkoisessa maalaismaisemassa. Kuidun asentaminen käynnissä.
Kaivinkone ja valokuitukaapelirulla. (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

Valtioneuvosto toimitti 17.5.2023 eduskunnalle U-kirjelmän komission ehdotuksesta asetukseksi liikkuvien työkoneiden EU-tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta. Valtioneuvosto kannattaa asetusehdotuksen tavoitetta lujittaa liikkuvien työkoneiden EU-sisämarkkinoita ja varmistaa samalla liikenneturvallisuuden korkea taso.

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikkuvien työkoneiden EU-tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 30.3.2023. Ehdotuksen tavoitteena on luoda EU-tasoiset yhtenäiset hyväksyntäsäännöt liikkuville työkoneille. Liikkuvat työkoneet muodostavat laajan ryhmän koneita, jotka liikkuvat omalla käyttövoimallaan ja joita käytetään toisinaan myös tieliikenteessä, vaikka koneiden pääasiallinen käyttötarkoitus on tietyllä alalla, kuten rakentamisessa, maataloudessa, kunnallisissa työtehtävissä tai erilaisten materiaalien käsittelyssä. Komission mukaan liikkuvat työkoneet ovat yksi viimeisistä ajoneuvoluokista, joiden tyyppihyväksyntäjärjestelmää ei ole yhtenäistetty.

Asetusehdotuksella vahvistettaisiin EU-markkinoille saatettavien liikkuvien työkoneiden tieliikennekäytön turvallisuutta koskevat tekniset vaatimukset sekä tällaisten koneiden EU-tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset säännökset. Lisäksi vahvistettaisiin EU-tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien liikkuvien työkoneiden markkinavalvontaa koskevat säännöt ja menettelyt.

Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta liikkuvien työkoneiden EU-tasoisista yhtenäisistä hyväksyntäsäännöistä. Yhteiset säännöt helpottaisivat liikkuvien työkoneiden markkinoille pääsyä ja käyttöä eri EU-maissa. Lisäksi ne parantaisivat liikenneturvallisuutta, sillä liikkuvia työkoneita käytetään osin myös muun liikenteen seassa.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus antoi asiaa koskevan U-kirjelmän eduskunnalle 17.5.2023. Kirjelmä käsitellään suuressa valiokunnassa, jolle asianomaiset erikoisvaliokunnat antavat lausuntonsa.

EU-tasolla ehdotusta käsitellään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Asetuksen säädöksiä sovellettaisiin 36 kuukautta voimaantulon jälkeen, mutta pakollisiksi vaatimukset tulisivat vasta kahdeksan vuoden siirtymäajan jälkeen.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Esa Aaltonen, p. 0295342107, [email protected]