Hyppää sisältöön

Vastuullisuusraportti: Kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät strategioissa ja arjen työssä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2024 10.16
Tiedote
Piirroskuvassa on lentokone, juna, pakettiauto, isä ja lapsi kävelyttämässä pyörää ja koira. Taustalla on taloja. Kuvaan on kirjoitettu ministeriön slogan: Kestävää kasvua, hyvinvointia sekä turvallisuutta tiedolla ja tulevaisuuden yhteyksillä.
Liikenne- ja viestintäministeriön slogan (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut kolmannen vastuullisuusraporttinsa. Siinä kerrotaan, miten ministeriö on edistänyt YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteiden saavuttamista vuonna 2023. 

- Ministeriön hallinnonalalla jokainen virasto edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja vastuullisuutta omassa roolissaan. Koemme, että digitaalisilla yhteyksillä, liikenteellä ja viestinnällä on avainrooli kestävyysmurroksen toteuttamisessa, toteaa kansliapäällikkö Minna Kivimäki.

Ministeriön hallinnonalalla on yhteinen konsernistrategia ja yhteiset yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet. Niissä on huomioitu kestävän kehityksen tavoitteet.

Kolme Agenda2030-tavoitetta

Vastuullisuusraportoinnin perustana on 17 globaalisti sovittua ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen tähtäävää Agenda2030-tavoitetta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valinnut näistä kolme tavoitetta, joiden edistämisessä ministeriön toimenpiteillä on eniten merkitystä. 

Tavoitteena on:
1. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. 
2. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. 
3. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. 

Raportoinnissa pääpaino on organisaation toiminnan kädenjäljessä eli omalla toiminnalla aikaansaaduissa vaikutuksissa. Ministeriöiden kädenjälkeä ovat erityisesti lainsäädäntö ja valtion rahoituksen ohjaaminen. 

Tavoitteena ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä yhteiskunta

Ekologisen kestävyyden parantamisessa ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa liikenteen, etenkin tieliikenteen, päästöjen vähentäminen on keskeistä. Toimenpiteet liittyvät fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen, autokannan uudistamiseen ja liikennejärjestelmän tehostamiseen, mikä tarkoittaa muun muassa kestävien liikkumismuotojen osuuden lisäämistä ja logistiikan tehostamista tiedon avulla. 

Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta digitaalisilla yhteyksillä, liikenteellä ja viestinnällä on keskeinen merkitys elinkeinoelämän kilpailukyvylle ja uudistumiselle sekä koko Suomen elinvoimalle ja hyvinvoinnille.

Sosiaalisen kestävyyden kannalta ministeriön työ varmistaa ihmisten perustarpeiden toteutumista. Toimet liittyvät esimerkiksi liikenneturvallisuuteen sekä liikenne- ja digitaalisten palveluiden esteettömyyteen.

Mitä seuraavaksi? 

Valtiokonttori suosittaa kaikkia valtion virastoja laatimaan toiminnastaan vastuullisuusraportin vuosittain.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Pasi Ovaska, p. 0295 342 169, [email protected]

hallitusneuvos Veera Kojo, p. 0295 342 130, [email protected]