Hyppää sisältöön

EU-viljelijätukien tukitasoja ja ehtoja vahvistettu hakuvuodelle 2023

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2023 14.05
Tiedote

Valtioneuvosto päätti maatalouden perustulotuen, monimuotoisuuskasvien ekojärjestelmätuen sekä tärkkelysperunapalkkion ja erikoiskasvipalkkion tukitasot ja ehdot vuodelle 2023. Ruokavirasto aloittaa tukien ja palkkioiden maksut joulukuussa, ja ensimmäisessä maksuerässä maksetaan noin 95 % näistä tuista.

Valtioneuvosto vahvisti tukitasot, joita Ruokavirasto käyttää maksaessaan ensimmäisen maksuerän EU:n kokonaan rahoittamista pinta-alaperusteisista tuista hakuvuodelta 2023. Hakutietojen perusteella vahvistettiin keväällä ilmoitetusta hieman muuttuneet tukitasot perustulotuelle, monimuotoisuuskasvien ekojärjestelmätuelle sekä tuotantosidonnaisille tärkkelysperunapalkkiolle ja erikoiskasvipalkkiolle. 

Perustulotuen tukitaso AB-tukialueella on 136,84 euroa/ha ja C-tukialueella 117,03 euroa/ha. Tukitaso AB-alueella pieneni keväällä vahvistetusta 1,72 euroa ja C-alueella 1,76 euroa hehtaaria kohti. Monimuotoisuuskasvien haettu pinta-ala ylitti suunnitellun pinta-alan merkittävästi. Siksi monimuotoisuuskasvien ekojärjestelmätuen tukitaso pieneni 30 euroa hehtaarilta, ja on nyt 270 euroa/ha. Uudelleenjakotulotuen, nuorten viljelijöiden tulotuen sekä luonnonhoitonurmien ja viherlannoitusnurmien ekojärjestelmätukien osalta tukitasot eivät muutu  tammikuussa ilmoitetusta. 

Talviaikaisen kasvipeitteen ekojärjestelmätukea ei makseta ensimmäisessä maksuerässä, koska siihen tarvittavat pinta-alat ilmoitetaan vasta tammikuussa 2024. Tähän ekojärjestelmätukeen on tehty  muutos pysyvän nurmen alan säilyttämisvaatimukseen. Jos talviaikaista kasvipeitettä koskevaa ekojärjestelmätukea haetaan pysyvän nurmen alalle, tämä ala on säilytettävä kyntämättä 1. päivään toukokuuta asti. Aiemmin vaatimus säilyttämisestä oli 16.5. asti.
Perustulotukeen, uudelleenjakotulotukeen, nuorten viljelijöiden tulotukeen sekä ekojärjestelmätukiin tullaan käyttämään ensimmäisessä maksuerässä yhteensä noin 324 miljoonaa euroa. 

Tärkkelysperunapalkkion enimmäismäärä on 3,7 miljoonaa euroa ja hehtaaria kohden 650 euroa. Palkkiota voidaan aiemmin säädetystä korottaa maksimitasoonsa asti, koska viljelyala jäi alle Suomen CAP –suunnitelmaan kirjatun 6 700 hehtaarin tavoitteen. Palkkiokelpoinen pinta-ala on tänä vuonna hieman yli 5 500 hehtaaria. Erikoiskasvipalkkion enimmäismäärä on 13,2 miljoonaa euroa ja palkkio 115 euroa hehtaarilta. Palkkiota alennettiin aiemmin säädetystä, koska palkkiokelpoinen kokonaispinta-ala ylittää CAP –suunnitelmassa mainitun 90 100 hehtaarin tavoitteen. Pinta-ala on tänä vuonna yli 114 000 hehtaaria. Palkkioon oikeuttaa sokerijuurikkaan, tattarin, linssin, peltoherneen, härkäpavun, makean lupiinin, syysrapsin, syysrypsin, kevätrapsin, kevätrypsin, auringonkukan, öljypellavan, öljyhampun ja ruistankion viljelyala. AB-tukialueella erikoiskasvipalkkiota maksetaan avomaanvihannesten viljelyalalle. 

EU:n eläinpalkkioiden ensimmäinen 70 prosentin erä maksetaan helmikuussa 2024. Niiden eläinkohtaiset tasot vahvistetaan tammikuun lopulla. 

Loppukeväästä 2024 tarkistetaan vielä EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien lopulliset tukitasot, kun kaikki hakemustiedot ja valvontatiedot ovat käytettävissä. Suorat tuet tulee olla maksettuina kesäkuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja maksujen toimeenpanosta Ruokaviraston verkkosivuilta.

Tutustu tarkemmin muistioon.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Erityisasiantuntija Riikka Knaapi, p. 029 5162001 (ekojärjestelmätuki)
Erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 029 5162138 (perustulotuki)
Erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 029 5162304 (tärkkelysperunapalkkio ja erikoiskasvipalkkio)
Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 029 5162248
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)gov.fi