Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallituksen esitysluonnos huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämisestä lausunnoille 

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2022 11.38
Tiedote

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämisessä hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti olisi kyse huoneistotietojärjestelmän tietosisällön laajentamisesta yhtiöiden hallinnollisilla tiedoilla, jotka ovat luonteeltaan teknisiä tai taloudellisia tietoja. Huoneistotietojärjestelmän avulla tuotettaisiin myös tietoa positiiviselle luottotietorekisterille yhtiöiden osakaslainoista. Lausuntoaika on 8.6.2022 – 22.7.2022. 

Huoneistotietojärjestelmä käsittää tällä hetkellä tiedot asunto-osakeyhtiöiden ja eräinen keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden omistuksista, panttauksista sekä rajoitusmerkinnöistä. Parhaillaan on menossa siirtymäkausi, jonka aikana yhtiöt siirtyvät huoneistotietojärjestelmän piiriin. Siirtymäaika kestää vuoden 2023 loppuun. 

Tavoitteena tiedon saatavuuden parantaminen ja päällekkäisen työn poistaminen

Hallituksen esitysluonnoksen tarkoituksena on parantaa tiedon saatavuutta ja laatua sekä poistaa päällekkäistä ja toistuvaa käsin tapahtuvaa tiedon ylläpitoa. Tietoa saataisiin käyttöön koneluettavana ja rakenteisena tietona suoraan tietojärjestelmiin, mikä laskisi eri toimijoiden tiedonhankintaan liittyviä kustannuksia. 

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että huoneistotietojärjestelmän tietoja laajennetaan kunnossapito- ja muutostyötiedoilla sekä tietyillä taloudellisilla tiedoilla. Tietoja päivitettäisiin kerran vuodessa yhtiökokousten yhteydessä. Lisäksi siihen oikeutetut tahot voisivat pyytää tietojen päivittämistä tarpeen mukaan myös muutoin. Näin ylläpidettyä tietoa voitaisiin käyttää suoraan tietojärjestelmistä rajapintojen avulla mm. kiinteistönvälityksessä, vakuushallinnassa, luotonannossa sekä yhtiöiden hallinnossa. Tieto olisi suoraan käytettävissä isännöitsijän vaihdostilanteissa. 

Taloudellista hyötyä odotettavissa

Esitysluonnoksen mukaan tiedon vakiointi sekä koneluettavan ja rakenteisen tiedon käyttäminen tuottavat eri toiminnoissa merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Muutoksella pyritään erityisesti tukemaan huoneistotietolain (1328/2018) 2 §:ssä mainittuja tehtäviä. Näissä asiakkaana on yleensä joko yhtiö tai yhtiön osakas, joten välittömät hyödyt kohdistuvat pääosin yhtiön tai yhtiön osakkaan käyttämään palveluun ja tulevat siten hyödyttämään näitä toimijoita. Tällaisia palveluita ovat erityisesti kiinteistönvälitykseen ja luotonantoon liittyvät palvelut. 

Ehdotettu toimintamallimuutos parantaa tiedon laatua sekä tuo saataville tietoa vertailukelpoisessa muodossa eri yhtiöistä. Samaa, kerran tietojärjestelmään syötettyä tietoa, voidaan käyttää suoraan eri palveluiden lähtötietona. Tietoa ei enää ylläpidetä käsin eri järjestelmiin, vaan se saadaan suoraan huoneistotietojärjestelmästä. Tämä poistaa tiedon käsin tapahtuvaan ylläpitoon liittyvän virhelähteen. 

Valmistelutyö esitysluonnosta varten on tehty laajassa yhteistyössä toimialan sidosryhmien kanssa usean vuoden aikana. Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen rahoitetaan EU:n elpymisvälineestä.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle huoneistotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja osakeyhtiölain muuttamisesta

Huoneistotietojärjestelmä maa- ja metsätalousministeriön verkkosivustolla

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
hankepäällikkö Paavo Häikiö, p. 02951 62009, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
 

Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot Huoneistotietojärjestelmä
 
Sivun alkuun