Hyppää sisältöön

Lisää joustoa parsinavetan lehmien jaloitteluun

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2024 14.50
Tiedote

Asetuksen muutos antaa tuottajalle mahdollisuuden suunnitella laidunnus tai jaloittelu tilan töiden ja resurssien kannalta joustavammin ottaen samalla huomioon nautojen hyvinvoinnin.

Uudella valtioneuvoston asetuksella muutetaan parsinavetan lypsylehmien ja lypsylehmäksi kasvatettavien hiehojen jaloitteluvaatimusta siten, että eläinten hyvinvointilain (693/2023) edellyttämä 30 päivän lisäjaloittelu voidaan toteuttaa kalenterivuoden aikana haluttuna ajankohtana. Tämä muutos antaa tuottajalle mahdollisuuden suunnitella laidunnus tai jaloittelu tilan töiden ja resurssien kannalta joustavammin ottaen samalla huomioon nautojen hyvinvoinnin. Talvikautinen jaloitteluvelvoite olisi monelle tilalle hankala toteuttaa työmäärän lisääntymisen ja olosuhteiden hallinnan kannalta sekä osalla tiloista se vaatisi investointeja jaloittelutarhan perustamista varten.
Lisävaatimusta 30 päivän jaloittelusta sovelletaan ensi vuoden alusta. Tämä on sekä tuottajien että valvontaviranomaisten kannalta selkeästi toteutettavissa oleva ajankohta. Parsinavetoiden lypsylehmillä ja hiehoilla on oltava mahdollisuus jaloitella tänä kesänä 1.5.-30.9. välisenä aikana vähintään 60 päivää.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Susanna Ahlström, puhelin 02951 62436 [email protected]
 

Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous