Hyppää sisältöön

Luomuala panostaa, jotta Luomu 2.0 -ohjelman tavoitteet saavutetaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2022 12.07
Tiedote

Luomu 2.0 -toimeenpanosuunnitelman tavoite on, että vuonna 2030 neljäsosa peltoalasta on luomutuotantoalaa, luomukeruuala kaksinkertaistetaan lähes 14 miljoonaan hehtaariin ja viljeltyä kalaa ja vesiviljelytuotteita on saatavilla sekä kotimaassa että vientiä varten. Tavoitteen mukaan julkisista ruokahankinnoista 25 prosenttia on luomua vuonna 2030.

Luomuväki kokoontui 15. joulukuuta Mikkeliin viimeistelemään Luomu 2.0 -toimeenpanosuunnitelmaa. Luomu tarjoaa mahdollisuuksia tämän hetkisessä elintarvikkeiden huoltovarmuuden kannalta globaalisti kriittisessä ajassa. Tuotanto ei ole riippuvaista kemiallisista lannoitteista tai torjunta-aineista.

-    Ensi vuoden alusta voimaan tulevan CAP-strategian avulla varmistetaan huoltovarmuutta, mutta myös parannetaan ympäristön tilaa, kun muun muassa luomutuotantoa tuetaan, tilaisuuden avannut kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio painottaa.

Luomutuotantoa voidaan edelleen tehostaa tuottavammaksi, sillä satopotentiaalia on paljon käytettävissä. Luomu 2.0 -ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa, kun koko ruokajärjestelmä panostaa luomuun.

-    Luomutuotannon vahvistaminen edellyttää osaamisen lisäämistä koko ruokajärjestelmässä pellolta pöytään. Tavoitteisiin päästään tutkimukseen, neuvontaan ja koulutukseen panostamalla ja tekemällä yhteistyötä. On myös tärkeää huomioida, että luomuosaamisen kehittäminen hyödyttää koko suomalaista ruuantuotantoa, muistuttaa Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen.

Myös tulevan hallitusohjelman kirjaukset vaikuttavat osaltaan kaikkien luomutavoitteiden toteutumiseen. Toimenpiteiden toteutumista seurataan Luomu 2.0 –ohjelman mukaisesti kahden vuoden välein yhdessä luomualan toimijoiden kanssa.

Toimeenpanosuunnitelma on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön vetämissä työryhmissä, joiden jäsenet ovat luomualan sidosryhmiä ja hallintoa.

Linkki: Luomu 2.0 –ohjelma

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeriö:
maatalousneuvos Kirsi Heinonen, kirsi.heinonen(a)gov.fi, 050 539 9588
neuvotteleva virkamies Leena Seppä, leena.seppa(a)gov.fi, 040 740 4739
Luonnonvarakeskus:
Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen, sari.iivonen(a)luke.fi, 0295 322 882