Hyppää sisältöön

Rahastoa sikojen salmonellariskien varalta valmistelleen työryhmän raportti on valmistunut, operatiivinen työryhmä jatkaa työtä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.4.2024 13.55
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön 29.8.2023 asettaman, rahastoa sikojen salmonellariskien varalta valmistelleen työryhmän raportti on valmistunut.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella riskinhallintaratkaisu, jossa sika-alan salmonellavahinkoturva järjestetään valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston kautta. Rahastoon kerättäisiin veroluonteisia maksuja sikatuottajilta, ja rahastosta korvattaisiin sikatilojen salmonellatapauksista aiheutuvia kustannuksia ja menetyksiä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää käytännön edellytykset toteuttaa rahasto sikatiloilla esiintyvien salmonellatartuntojen ja niistä aiheutuvien saneerauskustannusten, menetysten ja tuotantotappioiden varalle.

Työryhmä päätti selvittää ja arvioida valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston lisäksi myös muita mahdollisia riskinhallintavaihtoehtoja, erityisesti vakuutuksiin sekä niiden ja rahaston yhdistelmään perustuvia ratkaisuja. Työn perusteella talousarvion ulkopuoliseen rahastoon perustuva riskinhallintamalli vaikuttaa toimivimmalta, mutta se edellyttää yksityiskohtien osalta vielä paljon jatkotyötä. Työryhmä ehdotti jatkotyötä varten operatiivisen työryhmän perustamista. 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 21.2.2024 operatiivisen työryhmän, jonka tehtävä on valmistella ehdotukset rahastosta maksettavista korvauksista ja mahdollisista korvauskatoista, maksujen jakautumisesta eri toimijoiden välillä, maksujen keräämisjärjestelmästä, rahaston hallinnoinnista ja tarvittavasta alkupääomasta. Työryhmän toimikausi päättyy 16.9.2024. 
Salmonella on eläinten ja ihmisten välillä tarttuva tauti eli zoonoosi, jota vastustetaan Suomessa tietyillä eläimillä lakisääteisesti, pääosin kansanterveyteen liittyvistä syistä. Salmonella on yksi merkittävimmistä sikatalouteen liittyvistä taloudellisista riskeistä, sillä taudin esiintyessä sikatilalla siat joudutaan usein lopettamaan ja eläintenpitotilat puhdistamaan ja desinfioimaan, mistä aiheutuu merkittäviä kustannuksia ja vahinkoja.
Suomen salmonellatilanne on ollut vakiintuneesti erittäin hyvä, mutta tilanne on vaikeutunut sikatiloilla. Tautiriskien hallinnan haastavuutta lisäävät nykysikaloiden suuri koko ja taloudellisen riskin kasvaminen.

Työryhmän raportti ministeriön verkkosivuilla.


Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin p. 0 295 162 361, [email protected]

Ruoka ja maatalous