Hyppää sisältöön

Selvitys Palokin koskien ennallistamisesta valmistui

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2024 14.24
Tiedote

Selvitysmies Esa Härmälän raportti Palokin koskien ennallistamisesta on valmistunut, ja se luovutettiin ministereille torstaina.

Selvitysmiehen raportti Palokin koskien ennallistamisen ratkaisuehdotuksesta luovutettiin torstaina 25.1. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäselle sekä pääministerin valtiosihteeri Risto Artjoelle.

Valtioneuvosto tutustuu huolellisesti selvitysmiehen raporttiin. Valtioneuvostolla on lisäksi käytössään maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tehty Luonnonvarakeskuksen arvio Palokin koskien ennallistamisen merkityksestä uhanalaisten lohikalakantojen, erityisesti äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen, elvyttämisessä Vuoksen vesistössä.

Ministerit pitävät hyvänä, että selvitysmies kävi työssään keskustelut alueen sidosryhmien edustajien kanssa ja järjesti Joensuussa tammikuussa keskustelutilaisuuden.

Selvitysmiehen raportti tuo esiin järvilohen erittäin kriittisen tilanteen, jota Palokin koskien ennallistaminen ei yksistään ratkaise. Saimaan järvilohen pelastaminen sukupuutolta edellyttää useita toimia. Myös järvitaimen tarvitsee muitakin suojelutoimia.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti selvitysmiehen, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Palokin koskia koskevan hallitusohjelmakirjauksen toteutusmahdollisuuksista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä jatkovalmisteluvastuusta valtionhallinnossa.

Selvityksen pohjalta tehtävästä etenemisestä päätetään valtioneuvostossa valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. Lisäksi vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävistä toimista laajemmin linjataan hallitusohjelmaan sisältyvän kalatiestrategian päivittämisen yhteydessä.

Lisätiedot:
Risto Artjoki, valtiosihteeri, valtioneuvoston kanslia, p. 0916022006, [email protected]
Päivi Nerg, valtiosihteeri, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 842 9810, [email protected]
Linkit:
Selvitysmies Esa Härmälän raportti: Palokin koskien ennallistamisen toteutusmahdollisuudet

Luonnonvarakeskuksen arvio Heinäveden Palokin koskien ennallistamisen merkityksestä uhanalaisten lohikalakantojen, erityisesti äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen, elvyttämisessä Vuoksen vesistössä