Hyppää sisältöön

Vaelluskalaohjelma NOUSUn avustushaku avattu: rahoitusta vaellusesteiden purkamiseen ja kalateiden rakentamiseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2020 9.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään ilmoittanut haettavaksi vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteiden kalataloudelliset vesistökunnostusavustukset. Ministeriön perustama hallitusohjelmaa toteuttava Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU tukee vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista yhteensä 9 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 alkaen.

Vaelluskalakantojen elvyttäminen jatkuu tällä hallituskaudella. Hallitusohjelman mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö toimeenpanee ohjelman, jolla parannetaan virtavesiä. Tänä vuonna tarkoitukseen on osoitettu yhteensä 9 miljoonaa euroa. Summa sisältää tämän vuoden talousarvion mukaisen 6 miljoonaa euroa sekä lisätalousarvion mukaisen 3 miljoonaa euroa, ja sitä voi käyttää vuosina 2020-2022 toteutettaviin hankkeisiin.

Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut toimeenpanoa varten Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUn. Nimi kuvaa ohjelman tavoitetta edistää vaelluskalojen nousua lisääntymisalueilleen.

Määrärahojen mukaiset kalataloudelliset vesistökunnostusavustukset avautuivat haettavaksi tänään. Harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista edistäviin hankkeisiin.

– Virtavesikunnostukset tukevat paitsi kalakantoja, myös alueiden elinvoimaa luomalla mahdollisuuksia paikallisten ja matkailijoiden virkistykseen ja kalastukseen. Nyt nimen saanut vaelluskalaohjelma NOUSU jatkaa viime hallituskaudella aloitettua yhteistyötä. Valtion tuki on vipu, jolla on tarkoitus saada liikkeelle miljoonien edestä investointeja vaelluskalakantojen hyväksi, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Määrärahaa kohdennetaan ensisijaisesti hankkeisiin, joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus. Avustuksen suuruus on enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeisiin tarvitaan siis riittävä omarahoitusosuus.

Avustuksilla tuetaan erityisesti vaelluskalojen nousua ja poikasten alasvaellusta

NOUSU-ohjelma toimii Kansallisen kalatiestrategian mukaisesti.

Tukea myönnetään erityisesti vaelluskalojen kulkua edistäviin toimenpiteisiin, kuten kalateiden rakentamiseen ja nousuesteiden poistamiseen sekä poikaskalojen alasvaelluksen mahdollistaviin ratkaisuihin.

Viime hallituskaudella maa- ja metsätalousministeriö sijoitti vaelluskalakantoja elvyttäviin toimenpiteisiin yhteensä 7,85 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018. Kärkihankkeen tuella saatiin aikaan yli 20 miljoonan euron arvosta investointeja vaelluskalahankkeisiin. Esimerkiksi Hiitolanjoen koskien ennallistamista tuetaan ministeriön rahoituksella.

NOUSU-ohjelma keskittyy aiempaa vahvemmin vaellusesteiden purkamiseen.

– Suurempien kalan kulkua edistävien hankkeiden lisäksi halutaan tukea esimerkiksi säännöstelypatojen ja käyttötarkoituksensa menettäneiden vesistörakenteiden poistamista tai muuttamista kalojen kululle soveltuvaksi, kertoo erityisasiantuntija Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ohjelman tavoitteena on myös tukea hankkeita, joilla poistetaan pienvesivoimaa käytöstä ja mahdollistetaan kalan kulku ennallistettavissa kohteissa.

Lisäksi kunnostetaan virtavesiä ja rakennetaan näin uusia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita.

Avustusten jatkuva haku on voimassa vuoden 2021 loppuun tai kunnes avustuksiin varattu määräraha on käytetty. Tuki tulee käyttää vuosina 2020-2022 toteutettaviin hankkeisiin.

Avustukset myöntää ELY-keskus. Avustushakemukset tulee toimittaa sille alueelliselle ELY-keskukselle, jonka toimialuetta hanke pääasiassa koskee.

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jouni Tammi, p.0295 162 313, [email protected]
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, [email protected]

Linkit:
Hakukuulutus
Hakuohjeet ja -lomake ELY-keskuksen sivuilla

Lue lisää:
Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU
MMM:n uutinen 8.10.2019: Vaelluskalojen elinolosuhteiden parannus jatkuu – vaellusesteiden purkamista kartoitetaan ja uusia kalateitä rakennetaan
Kansallinen kalatiestrategia