Hyppää sisältöön

Vuoden 2023 EU:n nautaeläinpalkkioiden tasot vahvistettu ensimmäiseen maksuerään

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2024 13.52
Tiedote

Valtioneuvosto päätti tänään EU:n emolehmä- ja lypsylehmäpalkkion, sonnipalkkioiden sekä ulkosaariston nautapalkkion ensimmäisen maksuerän eläinkohtaisista määristä. Palkkioiden 80,1 miljoonan enimmäismäärästä maksetaan viljelijöille helmikuun alussa noin 56 miljoonaa eli lähes 70 prosenttia.

Emolehmä- ja lypsylehmäpalkkio ja ulkosaariston nautapalkkio määräytyy 1.2-15.9.2023 välisenä aikana kertyneiden eläinmäärien perusteella. Lehmien lisäksi myös sonnit on laskettu mukaan keskimääräiseen eläinmäärään ulkosaariston nautapalkkiossa. Manner-Suomen AB-tukialueen ja Ahvenanmaan sekä C-tukialueen sonnipalkkio määräytyy vuoden 2023 aikana tilallapitoajan täyttäneiden sonnien perusteella ja se maksetaan yhden kerran eläimen elinaikana. 
Palkkioiden enimmäismäärät on tarkoitus maksaa mahdollisimman täysimääräisesti viljelijöille kuitenkin niin, etteivät enimmäismäärärahat ylity. Emo- ja lypsylehmien koko vuoden arvioitu keskimääräinen eläinmäärä on Manner-Suomen AB-tukialueella hieman arvioitua korkeampi, minkä vuoksi eläinkohtaista palkkion määrää oli alennettava 20 euroa aiemmin säädetystä. Muutoin tämän hetken arvion mukaan palkkioon käytettävissä olevan 41,9 miljoonan euron enimmäismäärä saattaisi ylittyä. Emo- ja lypsylehmäpalkkiota maksetaan Manner-Suomen AB -tukialueella 640 euroa eläintä kohden. Ahvenanmaalla emo- ja lypsylehmäpalkkion määrä on aiemmin arvioidun mukainen 750 euroa ja ulkosaariston nautapalkkion 1 250 euroa. 

Ensimmäisessä maksuerässä AB-alueella sonnipalkkio on 320 euroa ja C-tukialueessa 110 euroa per sonni. Palkkiokelpoisia sonneja on 1.2.-15.9. välisenä aikana kertynyt merkittävästi enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Tästä syystä sonnipalkkioiden tasoa jouduttiin merkittävästi laskemaan aiemmin suunnitellusta. Palkkiokelpoisten sonnien määrän kasvu johtuu palkkiojärjestelmän muutoksesta ja palkkion ehdosta, joka mahdollisti sonnipalkkion myöntämisen vuonna 2023 myös niille sonneille, jotka ovat kerryttäneet palkkiota jo vuonna 2022. Tästä syystä sonneja on pidetty osalla tiloja pidempään kuin normaalisti, mikä on kasvattanut palkkiokelpoisten sonnien määrän aiempaa korkeammaksi. 
Kuluvan ja tulevien vuosien osalta ei ole odotettavissa vastaavaa tilannetta, joten palkkiokelpoisten sonnien määrä tullee vähenemään vuoden 2023 määrästä, mikä korottaa palkkion tasoa. 

Nyt päätetyt palkkioiden tasot tarkistetaan uudelleen loppukeväästä 2024, kun kaikki koko vuotta koskevat hakemustiedot ja valvontatiedot ovat käytettävissä. Näin ollen on mahdollista, että palkkioiden tasot edelleen hieman muuttuvat. Tuolloin päätetään myös teuraseläinten ja uuhien sekä kuttujen vuoden 2023 palkkioiden lopullisista yksikkötasoista.  
 
Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Auli Nurmi, 0295 162 304 
Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, 0295 162 248
    
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]
 

CAP27 Ruoka ja maatalous