Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Budjettiesitys annettiin eduskunnalle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.9.2012 12.41
Uutinen

Hallitus esittää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle valtion ensi vuoden budjettiin vajaan 6,7 miljardin euron määrärahaa. Talousarvioesitys sekä siihen liittyvät muut lakiesitykset annettiin eduskunnalle 17.9.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla tavoitteena on turvata tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus turvataan kohdentamalla koulutusta ja kehittämällä mm. opiskelijavalintoja ja koulutusjärjestelmää.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimialoilla painotetaan niiden pitkäjänteistä merkitystä hyvinvoinnille sekä toimialojen palveluiden yhdenvertaista ja tasapuolista saavutettavuutta koko maassa.

Ministerit esittelevät budjetin eduskunnalle

Opetusministeri Jukka Gustafsson ja kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki esittelevät talousarviota oman toimialansa osalta eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona 19.9.

Ministereiden puheenvuoroja ja niistä käytävää keskustelua voi seurata verkkolähetyksenä eduskunnan www-sivujen kautta. Puheenvuorot alkavat arviolta noin klo 16. Puheenvuoroihin voi tutustua myös jälkikäteen julkaistavissa istuntopöytäkirjoissa.

Linkkejä ja lisätietoja

Palaa sivun alkuun