Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kuntakysely: osa kunnista on yhdistänyt varhaiskasvatuksen ryhmiä, lasten ja henkilöstön terveydestä huolehdittava

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2020 12.45
Tiedote

Kuntiin tehty kysely osoittaa, että varhaiskasvatuksen ryhmiä on yhdistetty monissa kunnissa. Toiminnan ylläpitämiseen ja henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota sairastumisten varalta. Neljäsosa kuntien varhaiskasvatukseen normaalisti osallistuvista lapsista on nyt mukana varhaiskasvatuksessa.

Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kuntiin viikoilla 15 ja 16 tekemän kyselyn perusteella hieman yli puolet kunnista on yhdistänyt varhaiskasvatuksen ryhmiä ja noin kolmannes on yhdistänyt päiväkoteja, kun lapsimäärät ovat vähentyneet.

Maakunnallinen vaihtelu on suurta. Ryhmien yhdistäminen on yleisintä Etelä-Karjalan, Uudenmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien kunnissa. Vastaavasti ryhmien yhdistäminen on vähäisintä Päijät-Hämeen, Etelä-Savon ja Keski-Pohjanmaan maakuntien kunnissa. Hieman yli kolmannes kunnista on yhdistänyt esiopetuksen ryhmiä. Yleisintä esiopetusryhmien yhdistäminen on ollut Päijät-Hämeessä ja vähäisintä Kainuussa. Alle kymmenessä kunnassa on määrätty suljettavaksi päiväkoteja tai lapsiryhmiä koronaepidemian vuoksi.

Pienet yhden päiväkodin kunnat nostavat huoleksi, kuinka varhaiskasvatusta pystytään ylläpitämään kunnassa, jos päiväkodin toiminta lamaantuu mahdollisesta tartunnasta. Huoli henkilökunnan jaksamisesta ja sairastumisesta näkyy myös vastauksissa. Haasteena koetaan myös lapsimäärien suuri vaihtelu ja toiminnan ennakoimattomuus.

− Varhaiskasvatuksessa tulee kaikin toimin ehkäistä ja hidastaa koronaepidemian leviämistä ja varmistaa lasten, perheiden ja henkilökunnan turvallisuus. Tästä syystä opetus- ja kulttuuriministeriö ja minä ministerinä haluamme vahvasti suosittaa sitä, että lapsia ei tarpeettomasti siirrettäisi omasta lapsiryhmästä tai varhaiskasvatuspaikasta toiseen. Lapsen hyvinvoinnille on tärkeää myös tuttu henkilökunta, muistuttaa opetusministeri Li Andersson.

− Lasten oikeus varhaiskasvatukseen on valtavan tärkeää taata myös poikkeusoloissa. Varhaiskasvatuksen järjestäjiä pyydetään tarkoin noudattamaan valtioneuvoston suosituksia, jotta varhaiskasvatuksessa vältytään tartunnoilta. Kunnan velvollisuus on valvoa yksityisen varhaiskasvatuksen toimijoita alueellaan ja huolehtia, että suosituksia noudatetaan. Varhaiskasvatuslain säädökset mm. ryhmäkoosta ja henkilöstömitoituksesta ovat edelleen voimassa. Varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat ja muu henkilöstö ovat antaneet jo nyt merkittävän panoksensa yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi, johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta toteaa.

Varhaiskasvatukseen osallistuu aiempaa useampi, perusopetukseen osallistuvissa pientä laskua

Kyselyn perusteella 25 prosenttia varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista osallistuu kuntien varhaiskasvatukseen. Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuu koko maassa 29 prosenttia normaalisti osallistuvista. Osallistumisprosentti on noussut lähes kaikissa maakunnissa.

Uudellamaalla lapsia osallistuu varhaiskasvatukseen vähiten: 21 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna osallistuu kunnalliseen ja 23 prosenttia yksityiseen varhaiskasvatukseen. Etelä-Pohjanmaan varhaiskasvatuksen osallistumisprosentti on korkein: kuntien järjestämässä varhaiskasvatuksessa on 35 prosenttia ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 40 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna.

Perusopetuksen lähiopetukseen osallistui normaalitilanteeseen verrattuna 8 prosenttia 1.−3. luokkien oppilaista ja vain 5 prosenttia 4.−9. luokkien erityisen tuen päätöksen saaneista oppilaista. Edellisen viikon kyselyssä vastaavat luvut olivat 7 ja 6 prosenttia. Viikolla 16 tiedusteltiin uutena asiana myös valmistavan opetuksen lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrää. Valmistavaan opetukseen osallistui keskimäärin 11 prosenttia oppilaista. Maakunnalliset erot valmistavaan opetukseen osallistumisessa olivat suuria, määrät vaihtelivat 5−33 prosentin välillä.

Osa kunnista on pyrkinyt helpottamaan perheiden tilannetta jättämällä laskuttamatta perheiltä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Yli 70 prosenttia kunnista ei kyselyn mukaan laskuta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja niiltä päiviltä, jolloin lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen. Kuntien käytännöissä on eroja siinä, miten pitkään lapsen pitää olla poissa varhaiskasvatuksesta, jotta maksuja ei laskuteta.

Viikoittaisella kyselyllä kerätään tilannekuvaa johtamisen tueksi

Kysely tehdään viikoittain verkkokyselynä kunnille. Kyselyssä kartoitetaan opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannetta poikkeusoloissa; siinä tiedustellaan mm. varhaiskasvatuksessa olevien ja perus- ja esiopetuksen lähi- ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrää, työssä olevan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön määrää sekä arviota palvelujen ja toimintakyvyn poikkeamista normaalitilanteeseen verrattuna.

Uusimman kyselyn vastaukset on annettu viikolla 16, ja kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta 249 kuntaa eli 84 prosenttia kaikista kunnista. Varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin vastasi 266 kuntaa eli 90,5 % kaikista kunnista. Vastausprosentti oli korkea ja tuloksia voidaan pitää edustavana. Kunnilta toivotaan edelleen aktiivisuutta viikoittaiseen kyselyyn vastaamisessa, sillä kysely antaa arvokasta tietoa tilanteen johtamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Lisätietoa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

  • varhaiskasvatus: Opetusneuvos Kirsi Alila, p. 02953 30365
  • perusopetus: Opetusneuvos Heli Nederström, [email protected], p. 0295 330 122
  • Opetusneuvos Mika Puukko, [email protected], p. 0295 330 032

Aluehallintovirasto:

  • Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, p. 0295 018 664
  • Ylitarkastaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224
  • Lakimies Thomas Sundell, p. 0295 018 620

sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Varhaiskasvatusryhmien yhdistäminen eri maakunnissa viikon 16 kyselyn perusteella (pdf)
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osallistumisprosentit (pdf)
 

Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus
 
Sivun alkuun