Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta lausuntokierrokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 18.5.2018 12.34
Uutinen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistusesitys on lähtenyt lausuntokierrokselle. Esitys saattaa vanhentuneen lain ajan tasalle. Viime vuosina on uudistettu myös kunnan sivistystoiminnan kokonaisuuteen vaikuttavat kirjasto-, liikunta- ja nuorisolait. Lakiuudistusta on valmisteltu työryhmätyönä opetus- ja kulttuuriministeriön puheenjohtamana. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lakiesityksestä lausuntoja 28.6.2018 mennessä.

Kuntien kulttuuritoimintalain keskeisinä lähtökohtina ovat kulttuuriin ja taiteeseen liittyvän luovan toiminnan edistäminen, sivistykselliset oikeudet ja kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Lakiehdotuksessa määritellään lain tavoitteet sekä kunnan tehtävät kulttuuritoiminnan järjestämiseksi nykyistä lakia monipuolisemmin. Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä.

Esityksessä korostetaan kulttuurin ja taiteen monia mahdollisuuksia rikastuttaa ihmisten elämää ja yhteisöjen toimintaa. Kulttuuria ja taidetta edistämällä voidaan vaikuttaa mm. kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä kuntien elinvoimaisuuteen. Kulttuuritoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet sekä eri väestöryhmien erilaiset tarpeet ja odotukset. Asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan kulttuuritoimintaan.

Kunnassa tulee esityksen mukaan olla riittävä ja monipuolinen osaaminen kulttuuritoiminnan järjestämisessä. Kunta voi tarvittaessa järjestää kulttuuritoimintaa myös yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Yhteistyö kunnan muiden toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa on myös tärkeää.

Lakiehdotuksessa esitetään säädettäväksi kehittämistehtävä, jolla tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan toteuttamisen vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Tiedon tuottamisella ja arvioinnilla tuetaan lain tavoitteiden ja tehtävien toteutumista.

Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

- työryhmän puheenjohtaja kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, p. 02953 30259
- työryhmän jäsen ja asiantuntijasihteeri, kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, p. 02953 30144

#kulttuuritoimintalaki

Muualla verkossa

Palaa sivun alkuun