Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lasten ja nuorten syrjäytymiseen tartutaan yhteistyöllä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.6.2012 14.30
Uutinen

Tiiviimpi yhteistyö ja hyvin järjestetyt palvelukokonaisuudet ovat tarpeen, jotta lasten ja nuorten syrjäytymiseen voidaan puuttua nykyistä paremmin todettiin Hyvät eväät elämälle -seminaarissa 14.6. Helsingissä.

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi hallitusohjelman kolmesta painopistealueesta. Hallitus on koonnut siihen liittyvät uudistukset toimenpideohjelmaksi. Toteuttaminen edellyttää useiden hallinnonalojen toimia ja yhteistyötä. Yhteistyön merkitys korostui myös teemaa käsitelleessä Hyvät eväät elämälle -seminaarissa.

Toimenpideohjelmaa koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö, joka myös vastasi seminaarin järjestämisestä. Tilaisuudessaa puhuivat Tasavallan presidentin Sauli Niinistön lisäksi toimenpideohjelman vastuuministerit; sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson, työministeri Lauri Ihalainen, opetusministeri Jukka Gustafsson, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki sekä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Lisäksi kuultiin asiantuntijoiden ja järjestöjen puheenvuoroja.

Polun päästä kiinni

Opetusministeri Jukka Gustafssonin mukaan jokaisella nuorella on oikeus osallisuuteen yhteiskunnassa. Gustafssonin mukaan syrjäytymisen sijaan olisikin parempi puhua osattomuudesta.

–Ongelmamme on se, että jokainen nuori ei löydä itselleen sijaa ja polkua tässä yhteiskunnassa. Joitakin nuoria vaikeudet kohtaavat tavalla, jossa yhteiskunnan tarjoamat polut eivät vastaa nuoren tarpeisiin eikä yhteiskunta kykene nuorta auttamaan, Gustafsson sanoi.

Nuorten yhteiskuntatakuun on kirjattu hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi. Sen tavoitteena on varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja sitä myötä osalliseksi yhteiskuntaan.

Gustafssonin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriössä on käynnissä monia kehittämistoimia, jotta jokaiselle nuorelle annettaisiin aito mahdollisuus oman elämänpolkunsa rakentamiseen.

Myös kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhimäki korosti, että nuorelle räätälöitävän julkisen palvelun tulee tukea nuoren omia voimavaroja ottaa vastuu omasta elämästään eikä se saa vaarantaa nuoren mahdollisuutta yhteisöön kuulumiseen. Nuoret itse määrittävät syrjäytymisen merkittävimmäksi syyksi yksinäisyyden.

Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikkaa ohjaava Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma sisältää yhdeksän strategista aluetta, joilla lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloja parannetaan. Yksi niistä on nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen turvaaminen.

- Parempi nuorten kasvu- ja elinolojen tuntemus sekä nuoren osallistaminen omaa elämäänsä koskevien asioiden ratkaisemiseen luo luottamusta siihen, että julkiset palvelut ovat myös lapsia ja nuoria varten.

Koulutukseen pääsy avainasemassa

- Erityisen tärkeää on edistää nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyä, helpottaa työttömien työn vastaanottamista sekä vähentää ylisukupolvista toimeentulotukiasiakkuutta, totesi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Opetusministeri Gustafsson muistutti, että toiselle asteelle siirtymisen varmistamiseksi aloituspaikkojen määrää suhteessa ikäluokkaan lisätään merkittävästi.

– Aloituspaikat kohdennetaan yhteiskuntatakuun hengessä alueille, joilla tarvetta on nykyistä enemmän ja suurempi osa nuorista on koulutuksen ulkopuolella ilman tutkintoa. Opiskelijavalintaakin kehitetään niin, että toisen asteen ulkopuolelle jääneet nuoret tulevat asetetuksi etusijalle opiskelijavalinnassa.

Peruskoulussa keskeisin asia on koulujen eriytymisen estäminen. Kasvussa olevat koulujen väliset erot pitää saada kaventumaan mm. valtionosuusjärjestelmää uudistamalla, jotta jokainen nuori voisi ponnistaa yhtäläiseltä pohjalta peruskoulusta lähtiessään.

Lisäksi toimilla opetusryhmien koon pienentämiseksi pyritään parantamaan opettajien mahdollisuuksia puuttua varhain oppimis- ja koulunkäyntivaikeuksiin ja oppilaiden erilaisten lahjakkuuksien huomioimiseen.

Arjesta kumpuavia kokemuksia ja ajatuksia

Tilaisuudessa puhunut Tasavallan presidentti Sauli Niinistö haluaa lisätä kansalaiskeskustelua ja arkitason toimintaa lasten ja nuorten syrjäytymisvaaran torjumiseksi.

Presidentti Niinistön kutsumana tällä viikolla kokoontui myös joukko ruohonjuuritason asiantuntijoita, jotka edustavat erilaisia kokemuksia lasten ja nuorten arkielämästä. Toiminnan teemana on ”Hyvä tapa toimii”. Tapojen avainsanoja ovat kanssakulkeminen, vastuu ja arjen pienet teot.

Tarkoituksena on saada käyttöön arjen asiantuntijoiden hiljainen tieto, ja koota yhteen konkreettisia keinoja, joita jokainen voi hyödyntää omassa lähipiirissään.

Palaa sivun alkuun