Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset vahvistavat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.12.2019 14.03
Uutinen
Symbolikuva piirissä tanssivista paperihahmoista

Pääministeri Marinin hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut tasa-arvon edistämiseen kaikissa keskeisissä uudistuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on tuotettu ministeriön työtä ohjaavat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden linjaukset vuosille 2020 - 2023.

Uudet linjaukset vaikuttavat muun muassa ministeriön tulos- ja tavoiteohjaukseen, valtionavustustoimintaan, laki- ja säädösvalmisteluun, henkilöstökoulutukseen ja viestintään. Linjaukset valmisteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön osastojen ja yhteistyöryhmien kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa tulos- ja tavoiteohjauksen piirissä olevia virastoja tekemään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmista konkreettisia ja paikallisiin olosuhtei­siin sopivia. Suunnitelmia ja niiden toteuttamista seurataan ja seurannan määräaika, seuran­tatapa sekä vastuutaho määritellään. Ministeriö muistuttaa tulos- ja tavoiteohjattavia sidos­ryhmien kuulemisen tärkeydestä niiden laatiessa omia yhdenvertaisuussuunnitelmiaan

Valtionavustuksen hakijan on noudatettava laissa säädettyjä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusmääräyksiä. Sama koskee valtionavustuksia myöntäviä virastoja. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden uudet linjaukset vaikuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien yleisavustusten myöntöperusteisiin. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon linjausten erityinen vahvuus on, että ne voidaan helposti muuttaa toimiviksi käytännöiksi

Linjaukset näkyvät myös ministeriön viestinnässä. Erityistä huomiota kiinnitetään viestinnän saatavuuteen ja saavutettavuuteen eri väestöryhmien kesken.

Ministeriö osallistaa ja viestii monikanavaisesti sekä lisää viestiensä ymmärrettävyyttä ja saavutettavuutta. Tavoitteena on, että ministeriössä käytetään selkeää virkakieltä ja viestintää kohdennetaan myös muun muassa viittomakielisille ja näkövammaisille.

Kielellisen tasa-arvon osalta huomioidaan erityisesti ruotsinkielinen väestö.

Sivistystä tiedolla taidolla ja tunteella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:41

Lisätietoja:

Ylijohtaja Tapio Kosunen, p. 02953 30440
Suunnittelija Toni Piispanen p. 02953 30284

Sivun alkuun