Hyppää sisältöön

Osallisuuden ja innostuksen tunteet kannustavat luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan oppimiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2023 15.16
Uutinen

Luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan taidot antavat laajoja valmiuksia ymmärtää muuttuvaa maailmaa. Luovuuden avulla nämä taidot synnyttävät ratkaisuja ja innovaatioita, jotka tukevat hyvinvointia ja kasvua. LUMATE-osaajien arvosta yhteiskunnalle keskusteltiin lokakuun lopulla järjestetyssä seminaarissa, joka viestitti ja oli osa LUMATE-strategian toimeenpanoa.

Seminaarin keskeinen teema oli lasten ja nuorten innostaminen LUMATE-alojen pariin. Usean puhujan pääviestinä oli LUMATE-kipinän sytyttämisen ja liekin ylläpitämisen tärkeys. Osallisuuden tunnetta vahvistamalla lapsia ja nuoria sitoutetaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja maailman suurimpien haasteiden ratkaisemiseen. Suomelle kyse on pitkän tähtäimen kilpailukyvystä ja osaamistason nostamisesta.

LUMATE-aloille innostaminen alkaa varhain, sillä lapset ovat luonnostaan uteliaita ja innokkaita oppimaan maailmasta ympärillään. Kysymysten esittäminen, kokeilut ja löytäminen ovat keskeisiä elementtejä, jotka luovat perustan tulevalle osaamiselle. Alusta alkaen on oltava selvää, että jokaisen taidoilla on merkitystä, eivätkä LUMATE-alat ole pelkästään neroiksi miellettyjä ihmisiä varten. Jokaiselle on elämänkaaressaan hyötyä luonnontieteellisten käsitteiden ymmärryksestä esimerkiksi paremmassa median lukutaidossa.

Vanhempien LUMATE-taidot ja -asenteet heijastuvat lapsiin ja nuoriin, joten myös vanhempien osaamista on nostettava, jotta he voivat tukea lapsia paremmin. Monimuotoiset esikuvat ja saavutettavat verkostot tasoittavat tietä LUMATE-aloille. Tutkijoiden on oltava mukana lasten ja nuorten käyttämissä kanavissa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Seminaarissa tytöt nähtiin erityisenä kohderyhmänä, jonka osallistumista LUMATE-aloille voitaisiin parantaa. Keinona voi olla esimerkiksi taideaineiden lisääminen tieteiden ja teknologioiden rinnalle, mikä voi madaltaa tyttöjen kynnystä osallistumiselle.

Strategian toimeenpano jatkuu

Lasten ja nuorten innostaminen LUMATE-alojen pariin vaatii laajaa yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta. Seminaarin tavoitteena oli tukea LUMATE-toimenpidesuunnitelmaa, jossa yhteistyön merkitys näkyy alojen laajana kirjona ja siinä, että eri tahot ottavat vastuuta toimenpiteiden toteuttamisesta.

LUMATE-strategian toimeenpano jatkuu pääministeri Petteri Orpon hallituksen kaudella. Hallitusohjelmakirjauksen mukaan hallitus sitoutuu LUMA-strategian toimeenpanoon, jotta oppilaiden luonnontieteellis­matemaattiset valmiudet vahvistuvat. Panostukset peruskouluun, perustaitoihin ja koulutuksen tasa-arvoon tukevat osaltaan LUMATE-taitojen vahvistumista.

LUMA-keskus Suomen neuvottelukunta seuraa LUMA-strategian toimenpiteiden toteutumista ja raportoi siitä vuosittain OKM:lle. Ensimmäinen kyselykierroksen pohjalta koostettu analyysi on valmistumassa vuoden 2023 lopussa.

Lisätietoja: opetusneuvos Laura Taajamaa, p. 0295 330 317

LUMA-strategia ministeriön verkkosivuilla