Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pelipäivä haastaa murtamaan ennakkoluulot kokemuksiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.10.2012 10.14
Uutinen

Reilun kuukauden päästä vietettävän pelipäivän tavoitteena on saada lapset ja aikuiset pelaamaan yhdessä ja hankkimaan omakohtaisia kokemuksia pelaamisesta. Samalla kyytiä saavat pelaamiseen liittyvät ennakkoluulot.

Kansallinen pelipäivä 10.11. kannustaa viettämään aikaa yhdessä pelaten ja pelaamisesta keskustellen. Samalla tuodaan esiin pelaamisen monimuotoisuutta ja uusia pelaamisen muotoja perinteisen pelien rinnalle.

- Pelipäivässä korostetaan pelaamisen positiivisia puolia. Tavoitteena on saada lapset ja aikuiset pelaamaan yhdessä ja muuttaa pelaamiseen liittyviä ennakkoluuloja omiksi kokemuksiksi, kertoo suunnittelija Tommi Tossavainen Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUsta.

- Teemapäivällä pyritään monipuolistamaan keskustelua peleistä ja pelaajista. Samalla puhutaan kuitenkin myös liikapelaamisen haittavaikutuksista ja pelien ikärajoista, jotka ovat vielä vieraita osalle kasvattajista.

Vaikka nuoret vaikuttaisivatkin taitavilta pelaajilta, he tarvitsevat ohjausta pelimaailmojen ymmärtämiseen ja verkon sosiaalisen puolen hahmottamiseen. Pelaajien vanhemmat tarvitsevat tietoa esimerkiksi pelien vaikutuksista ja ikärajoista.

Haasteita peliin

Pelipäivänä ja koko sitä edeltävän viikon ajan järjestetään tapahtumia, joissa muun muassa pelataan erilaisia pelejä asiantuntijoiden opastamana. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Pelipäivä haastaa mukaan kirjastot, koulut, oppilaitokset, nuorisotalot, päiväkodit, leikkipuistot, vanhainkodit ja kaikki pelaamisesta kiinnostuneet organisaatiot.

- Pelipäivää on aiempina vuosina vietetty kirjastoissa ja sen painopiste on ollut digitaalisessa pelaamisessa. Tänä vuonna haluaisimme saada myös kouluja osallistumaan pelipäivään ja järjestämään oppilaille peliaiheisia oppitunteja, pelillistä oppimista ja tilaisuuksia, joissa oppilaat ja vanhemmat kokeilevat toisilleen tärkeitä pelejä yhdessä ja puhuvat pelaamisesta.

Myös kuntien ja seurakuntien nuorisotyöntekijät haastetaan järjestämään pelillistä toimintaa ja houkuttelemaan erityisesti nuorten huoltajia mukaan. Nuorisotyön toimijat voivat myös ilmoittautua pelillisen toiminnan tarjoajiksi, jolloin esimerkiksi koulut tai kirjastot voivat hyödyntää nuorisotyöntekijöiden asiantuntemusta.

Ideoita ja aineistoja pelipäivän viettoon ja kokemuksia muun muassa pelien opetuskäytöstä on koottu pelipaiva.fi-sivuille. Samassa osoitteessa organisaatiot voivat tarttua haasteeseen: sivujen kautta voi ilmoittautua esittelemään tai järjestämään pelejä. Samaten sivuilla esimerkiksi koulut voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan ja saada apua tapahtuman järjestämiseen.

Palaa sivun alkuun